HVA ER EN LEI-KODE (LEI CODE)?

LEI-kode forklart på en enkel måte

LEI-kode for å si det enkelt

LEI-kode (LEI code) – Juridisk identifikasjonsnummer.
● En unik identifikasjonskode for enheter som handler i finansmarkeder (aksjer, obligasjoner, futures, forex, osv.)
● Hver avtale gjennomført i markedene vil kobles til den andre motparten med LEI-koden.
● Brukes av myndighetene for å overvåke finansmarkedene.
● LEI forbinder finansmarkeder, selskaper og myndigheter.
● Utstedelsen av LEI-kode utføres under GLEIF-akkreditert LOU.
● GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation.
● INGEN LEI, Ingen handel.

Fornyelse av LEI-kode

LEI nummeret må fornyes årlig. Det betyr at LEI utstedt den 02.01.2018 må fornyes før 02.01.2019. Hvis fristen er utløpt, vil din LEI være inaktiv til den blir fornyet igjen. Fornyelsesprosessen er nødvendig for å sikre at dataene i Global LEI Pool er relevante og oppdaterte. LEI Register tilbyr fornyelse av LEI for en periode på 1, 3 eller 5 år.

Uansett periode vil du få et varsel fra LEI Register en måned før du må fornye.
I tilfelle av flerårig LEI-fornyelse vil LEI Register ta ansvar for å kontrollere dataene dine før fornyelse og fornye LEI på årlig basis. Vårt mål er å holde dine data oppdaterte.

LEI-kodens struktur

LEI-koden (LEI code) er standardisert med ISO-sertifikat 17442. Den består av en kombinasjon av 20 tall og bokstaver.

 1. LOU ID
 2. 0.0.
 3. Enhetsidentifikator
 4. Verifikasjons-ID

 

 • Tall 1-4 viser alltid ID-en til den lokale operasjonsenheten som har utstedt LEI.
 • Tallene 5-6 har alltid en verdi på 0.
 • Tall/Bokstav 7-18 er unike for hver enhet.
 • Tallene 19-20 er for verifikasjon.

I henhold til standarden inneholder hver LEI følgende minimumsinformasjon:

 • Offisielt navn på juridisk enhet som registrert i enhetsregisteret.
 • Registrert adresse til den juridisk enheten.
 • Registreringsland
 • Koder for representasjon av navn på land og deres underavdelinger.
 • Datoen for det første LEI-oppdraget; Datoen for siste oppdatering av LEI-informasjon; og datoen for utløp, hvis det er aktuelt.

 

LEI-kode er standardisert med ISO-sertifikat 17442

LEI-kode (LEI code) handler om å koble sammen enkeltpunkter!

Visjonen til Global Legal Entity Identifier Foundation er å ha et universelt registreringsnummer for alle enheter over hele verden. En identifikator som vil gi standardiserte og høykvalitets referansedata.

"Vi mener at alle enheter bør ha et unikt identitesnummer. Å ha en LEI vil bidra til å nå dette målet. "

GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation.

Hvem kan utstede LEI-koder?

Utstedelse av LEI-koder (LEI code) styres av GLEIF. GLEIF (Foundation for Global Legal Entity Identifier) ​​er stiftelsen som kontrollerer utstedelsen av LEI-koder. GLEIF utsteder ikke selv LEI-koder, men de utstedes gjennom et nettverk av offentlige og private selskaper som fungerer som lokale operative enheter. Formålet deres er å levere registrering, fornyelse av LEI-koder og fungere som en hjelper for organisasjoner som ønsker å skaffe seg LEI-nummer. Liste over lokale driftsenheter finner du her.

LEI Register er ikke en LOU. I stedet fungerer LEI Registry som en offisiell registreringsagent. Vår oppgave er å hjelpe bedrifter og offentlige enheter med å få pålitelig informasjon om LEI, administrere kommunikasjon mellom LOU og enheter som ønsker å søke om LEI. Vi validerer data funnet med allment tilgjengelige tjenester. Som foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) osv. Mer informasjon om registreringsagenter finner du her.