LEI NORGE - SØK FØR KLOKKEN 17.00 OG MOTTA DITT LEI-NUMMER (LEI CODE) I DAG

2 min
Datavalidering
1-24 h
LEI-bekreftelse
680 søknader mottatt de siste 7 dagene   /   130 i de siste 24h
Motta ditt lei-nummer på få timer, ikke dager! den raskeste og billigste måten å søke om LEI-nummer i Norge.
540kr 540kr
/
1 ÅR 1 ÅR
540 ÅR 540 ÅR
1350kr 1350kr
/
3 ÅR 3 ÅR
450 ÅR 450 ÅR
2100kr 2100kr
/
5 ÅR 5 ÅR
420 ÅR 420 ÅR

Adresse*Merk - først kjente dato, kan ikke være en dato etter siste regnskapsperiode. I tilfeller der selskapet ikke har en direkte eller endelig overordnet, fordi det fortsatt ikke er noen konsolidering i det finansielle regnskapet. Vennligst merk over "Jeg har ikke en direkte/endelig overordnet" eller et rapportering unntak "ikke konsolider". Takk!

*Merk - først kjente dato, kan ikke være en dato etter siste regnskapsperiode. I tilfeller der selskapet ikke har en direkte eller endelig overordnet, fordi det fortsatt ikke er noen konsolidering i det finansielle regnskapet. Vennligst merk over "Jeg har ikke en direkte/endelig overordnet" eller et rapportering unntak "ikke konsolider". Takk!

Få LEI nummer med VISA
Få LEI nummer med Mastercard
Få LEI nummer med PayPal


LEI-NUMMER PRISLISTE

LEI-nummer registrering pris i ett år
LEI-nummer registrering pris i tre års
LEI-nummer registrering pris i fem års

Fornyelse av LEI-nummer i ett år for 540 kr
*  0% MVA dersom du har gyldig MVA-nummer i EU
** Faktura vil bli sendt etter tildeling av LEI


Hvem trenger et LEI-nummer nå?

Per 03. januar 2018 må alle juridiske enheter som ønsker å handle i de europeiske finansmarkedene som involverer verdipapirer eller derivater (som for eksempel aksjer, obligasjoner, ETF, FX Forwards, Swap, Swap med rentebytte osv.) registrere seg for et LEI-nummer.

Enkelt sagt må du ha LEI dersom du ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer med et selskap. I dag kommer de fleste av LEI-kravene fra markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Hovedformålet med disse handlingene er å sikre mer åpenhet og stabilitet i det globale finansmarkedet. Alle forskrifter om LEI-nummer finner du her.

LEI-registrering søknad

LEI-nummer (LEI code) registrering er en enkel prosess i tre trinn.

1. Fyll ut alle de nødvendige feltene i søknadsskjemaet for LEI ovenfor. I de fleste tilfeller vil foretakets data automatisk bli samlet inn fra databasen til Foretaksregisteret.
2. Send inn din søknaden din og betal med kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
3. Dine data vil bli behandlet og LEI-nummer vil bli sendt til deg via e-post.

Søknaden din vil bli sendt for datavalidering så snart du har gjennomført betalingen. I 90% av tilfellene vil du motta LEI innen 2 timer.*

*på hverdager


HVA ER ET LEI-NUMMER (LEI CODE)?

LEI-nummer forklart på en enkel måte

 • LEI-nummer - Legal Entity Identifier nummer - er et unikt nummer som identifiserer en juridisk enhet. Det kan også brukes som registreringsnummer for internasjonale selskaper.
 • Et unikt identifikasjonsnummer (LEI) for selskaper som handler med verdipapirer.
 • Hver avtale som gjennomføres i markedene vil kobles til den andre motparten med et LEI-nummer.
 • Tilsyn (slik som sentralbanker) bruker det for å overvåke finansmarkedene. LEI forbinder finansielle markeder, selskaper og myndigheter.
 • LEI er godkjent av G20-landene.
 • Den juridiske enheten data relatert til LEI er gratis og tilgjengelig fra databasen GLEIF.
 • Utstedelse av LEI utføres under GLEIF-akkreditert LOU.
 • GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation. Godkjent av G20-landene og etablert av Financial Stability Board (FSB). Styrt av LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC).
 • Husk, INGEN LEI, INGEN HANDEL.

LEI-nummer - hva står tallene og bokstavene for?

LEI-nummer (LEI code) er standardisert med ISO-standard 17442. Den består av en kombinasjon med 20 tall og bokstaver.

 • De fire første tallene viser alltid identiteten til LOU som opprinnelig har utstedt LEI.
 • Nummer 5 og 6 har alltid en verdi på null.
 • Tall/bokstaver fra sju til atten er unike identifikatorer for hver enhet.
 • De siste 2 tallene er sjekksummen. De er for verifisering.

LEI-nummer er standardisert med ISO-standard 17442


LEI-nummer setter ting i system.

Global Legal Entity Identifier Foundation sin visjon er å ha et universalt registreringsnummer for alle enheter i hele verden. Dette er en identifikator for enheter som vil gi forbrukeren standardisert gratis referansedata med høy kvalitet.

"Vi tror at det optimalt sett bør være en identitet bak hver bedrift. Å ha en LEI vil bidra til å nå dette målet."

GLEIF


Fremtiden for LEI og hvorfor jeg bør søke nå!

Det finnes en rekke mulige bruksområder der et LEI-nummer (LEI code) kan bli nyttig.

 • LEI har allerede blitt tilpasset som identifikator for store bedriftslåntakere i India. Mer informasjon om bruk av LEI i India. Det er svært sannsynlig at land over hele verden vil følge etter. Det vil bidra til å forstå den totale finansielle tilstanden til de større bedriftene sine låntakere. Den Europeiske sentralbanken bruker allerede LEI-nummer som en identifikator med Ana Credit-rapportering.
 • Globalt LEI-nummer eller et globalt registreringsnummer for virksomheten. Siden databasen er oppdatert og gratis for sluttbrukeren vil dette gi en bedre forståelse for hvem vi gjør forretninger med. Det vil også lette onboarding-prosess for banker og finansielle tjenesteleverandører.
 • Rask og effektiv identifisering av virksomheter og leverandører for e-handel på nett. Ettersom e-handel vokser vil det raskt gi oss oversikt over hvem vi bestiller varer fra. Et klikk på LEI-nummer vil gi deg all informasjon om bedriften.
 • Mange nye brukertilfeller utvikler seg raskt: som site ceals, LEI i SSL-sertifikater osv.

Hvem kan utstede LEI-nummer (LEI code)?

Utstedelse av LEI styres av GLEIF. GLEIF er stiftelsen som styrer utstedelse av LEI-nummer, men det er ikke GLEIF selv som utsteder dem. De blir i stedet utstedt gjennom et nettverk av offentlige eide og private selskaper som opptrer som lokale driftsenheter. Det viktigste formålet er å levere registrering, fornyelse av LEI og fungere som en inngangsport for organisasjoner som ønsker en LEI. Du kan finne en fullstendig liste over lokale driftsenheter på nettsiden til GLEIF.

LEI Register fungerer i samarbeid med flere LOU. LEI Registeret er som en LEI registrerings-agent. Oppgaven vår er å hjelpe organisasjoner og offentlige virksomheter med å skaffe pålitelig informasjon om LEI og kommunisere mellom LOU og enheter som ønsker å søke om et LEI-nummer. Vi validerer data som oppgis fra offentlig tilgjengelige databaser, slik som Foretaksregisteret osv. Den fullstendige listen over virksomheten og andre registre finner du på GLEIF Registration Authorities List. Finn mer informasjon om Registration Agents.


OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er LEI-nummer (LEI code)?

LEI eller Legal Entity Identifier er en global alfanumerisk kode på 20 tegn for å identifisere juridiske enheter. Hver LEI-nummer er unik: den tildeltes hver juridiske enhet en gang og kan ikke tildeles til noen annen enhet. LEI-nummer er en eksklusiv identifikator, da hver juridisk person kun kan få utstedt en enkelt LEI-nummer.

LEI-nummer erstatter ikke et nasjonalt organisasjonsnummer for et selskap.

Hvorfor er LEI nødvendig?

LEI-koden (LEI code) forbinder en juridisk enhet med sin nøkkelreferanseinformasjon (navn, sted, osv). LEI-koden gjør det mulig å identifisere juridiske enheter som deltar i globale finansmarkeder for ulike tilsynsformål.

For eksempel er LEI-koder allerede brukt under European Market Infrastructure Regulation (EMIR) for å identifisere motparter til over-disken derivattransaksjoner. Den 1. november 2017 ble det ved anvendelse av Verdipapirmarkedsdirektivet (EU) nr. 2017/105 benyttet en LEI-kode obligatorisk for rapportering av alle derivattransaksjoner.

Siden 1. januar 2017 har alle utstedere blitt pålagt å ha en LEI-kode for å forbedre tilgangen til regulatorisk informasjon.

Hva har LEI å gjøre med verdipapirtransaksjoner?

Siden 3. januar 2018 har LEI-koder blitt brukt til å rapportere verdipapirtransaksjonene til investerings-tjenesteleverandører til tilsynsmyndigheter for å identifisere kunder som er juridiske enheter. Disse transaksjonsrapportene brukes til å identifisere og undersøke markedsmisbruk, samt for overvåking av transaksjoner og investerings-tjenesteleverandørers virksomhet på verdipapirmarkedene. Rapportens format er fastlagt av et implementeringsdirektiv fra EU-kommisjonen.

Hvem er pålagt å ha en LEI-nummer (LEI code)?

Siden 3. januar 2018 kreves det av juridiske enheter å ha en LEI-nummer dersom de utfører transaksjoner enten i et handelssted (regulert marked, multilateralt handelsanlegg, osv.) eller utenfor et handelssted i forbindelse med verdipapirer som er tatt opp til handel eller handles på et handelssted eller der det er inngått en anmodning om opptak til, samt verdipapirer hvor den underliggende er en sikkerhet som handles på et handelssted eller en indeks sammensatt av verdipapirer som handles på et handelssted.

Har investerings-tjenesteleverandører, slik som banker, rett til å be om en LEI-kode?

Investerings-tjenesteleverandører må be om at kunder som er juridiske enheter, skal gi all nødvendig informasjon for å sende inn opplysninger om transaksjoner til tilsynsmyndigheter. Slike opplysninger inkluderer LEI-koder.

Hva skjer hvis en kunde ikke oppgir en LEI-kode?

Hvis en kunde som er en juridisk enhet ikke gir investeringsselskapet den nødvendige informasjonen, inkludert en LEI-kode (LEI code), for å rapportere en sikkerhetstransaksjon, vil tjenesteleverandøren ikke kunne oppfylle sin juridiske rapporteringsforpliktelse. Følgelig kan investerings-tjenesteleverandøren nekte å yte tjenesten.

Hvem utsteder LEI-koder?

Søknader om LEI-koder kan sendes til autoriserte LEI-operatører. LEI-koder utstedes av LOU (Local Operating Units). Bistand ved søknad om LEI-kode kan mottas fra offisielle og ikke-offisielle registreringsagenter.

Jeg har fått utstedt en LEI-kode, men banken sier at den er inaktiv eller ugyldig.

Banker og leverandører av investeringstjenester bekrefter gyldigheten av LEI-koder fra GLEIF-databasen. Ettersom GLEIF utfører databaseoppdateringer en gang om dagen, så vil LEI-koden som er utstedt til deg, oppføres i databasen påfølgende dag fra 14.00 CEST. Hvis for eksempel LEI-koden din ble utstedt i dag, vil den bli oppført i den globale databasen i morgen fra 14.00 (CEST).

Hvor kan jeg sjekke gyldigheten av LEI-koden min?

Gyldigheten og informasjonen som er relatert til en LEI-kode, kan kontrolleres fra nettstedet til paraplyforeningen på www.gleif.org. Du kan også sjekke gyldigheten av LEI-koden din ved hjelp av søkefeltet.

Hva er GLEIF?

GLEIF er en internasjonal organisasjon som er ansvarlig for driften av LEI-kodesystemet og for overvåking av LEI-kodeutstedere. Hovedkontoret til GLEIF ligger i Basel, Sveits. Nettstedet til GLEIF finner du på www.gleif.org

Hva er en LOU?

En LOU eller lokal driftsenhet er en organisasjon som har blitt autorisert av GLEIF til å utstede LEI-koder. LOU jobber tett med registreringsagenter, som hjelper organisasjoner med å søke om LEI-koder. En liste over LOU finner du her.

Hvem er en registreringsagent?

En registreringsagent er et selskap eller en organisasjon som bistår med å søke om LEI-koder (LEI code). For en detaljert oversikt over registreringsagenter, se her:
LEI Register er en LEI registreringsagent.

Har hvert land et klart prefiks for LEI-koder (LEI code)?

LEI-koder er universelle koder og er ikke knyttet til noe bestemt land. Hver LOU har sin egen identifikator, som finnes i de første fire sifrene i LEI-koden. LEI-koder er gyldige over hele verden, uavhengig av hvilken LOU som har utstedt koden.

Hvorfor må LEI-kodene fornyes?

Fornyelse av LEI-koden er nødvendig for å sikre at all informasjon om selskapet som er koblet til LEI-koden er oppdatert. For å lette den administrative delen for selskaper og organisasjoner, tillater LEI Register å betale for flerårlige fornyelser. I dette tilfellet tar LEI-Register det selv for å verifisere informasjonen ved fornyelse av LEI-koden for den angitte perioden. Oppdatering av informasjonen utføres på grunnlag av offisielle registerdata.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen for en LEI-kode?

LEI Register utsteder normalt LEI-koden din innen 1–24 time(r) fra betalingstidspunktet for søknaden.

LEI-Register utsteder LEI-koden din innen 24 timer (hvis betalingen er mottatt og selskapet sender eventuelle nødvendige tilleggsdokumenter omgående)

Er LEI-relatert informasjon offentlig?

Ja, LEI-systemet er bygget på prinsippet om å gjøre informasjonen offentlig tilgjengelig. LEI-relaterte bedriftsdata (navn, organisasjonsnummer, adresse, hovedkontorets adresse, registreringsland, osv.) er tilgjengelig for alle gjennom GLEIF sin nettside.

Må jeg betale for en LEI-kode?

LEI-koder (LEI code) utstedes for et gebyr, og et årlig vedlikeholdsgebyr må betales for fornyelse av koden.

Prislisten fra LEI Register er tilgjengelig her.

Hva skjer hvis jeg ikke har en LEI-nummer eller den utløper?

For å oppfylle rapporteringsforpliktelsene trenger investerings-tjenesteleverandører at deres kunder som er juridiske enheter å ha en gyldig LEI-nummer. Før du gjennomfører verdipapirtransaksjoner, verifiserer investerings-tjenesteleverandør eksistensen av en gyldig LEI-nummer.

LEI:
Neste Dato for LEI fornyelse::
LEI-systemet ditt administrerer for øyeblikket av [current_lou]. Vær oppmerksom på at vi bare kan fornye LEI-en hvis vi administrerer den. For å fortsette med LEI-fornyelsen må du først overføre LEI til vår partner LOU, RapidLEI. RapidLEI er en GLEIF-akkreditert LEI-utsteder. Bruk overføringsskjemaet for å overføre LEI så vi kan hjelpe til med fornyelsen.
LEI-systemet ditt administrerer for øyeblikket av [current_lou]. Du er i ferd med å overføre LEI under LEI Register administrasjon. For å fullføre prosessen må vi overføre LEI til vår partner LOU, RapidLEI. RapidLEI er en GLEIF-akkreditert LEI-utsteder. Velg mellom en vanlig overføring (LEI blir ikke fornyet) eller en overføring med LEI-fornyelse.
< H2 >Hva forskjellen mellom en LEI-overføring og LEI-fornyelse?

LEI-fornyelse er en årlig oppdatering av registreringsdataene relatert til den juridiske enheten i GLEIF-databasen. Dataene relatert til enheten må oppdateres minst én gang i året.

LEI-overføring er bevegelsen til LEI-koden fra en tjenesteleverandør til en annen. LEI er overførbar, slik at kunden har mulighet til å velge mellom tjenesteleverandører. Dersom kunden ikke er fornøyd med avgiftene, tjenesten eller data-kvaliteten, så kan LEI flyttes til en annen LEI-utsteder (LOU). LEI-nummeret vil ikke endre seg i denne prosessen. Det er en back-end prosess som ikke er synlig for sluttkunder. Alle LEI-koder er gyldige i alle jurisdiksjoner. Leverandører innen investeringstjenester kan ikke skille LEI-numre i henhold til LOU.

LEI Register tilbyr en overføringstjeneste med en LEI-fornyelse for å sikre høyest mulig grad av datanøyaktighet.
For å fortsette med fornyelsen må vi først overføre LEI, vennligst bruk LEI-overføringsskjema for å fortsette med fornyelsen.
"Kjære kunde, Din LEI administrerer for øyeblikket av vår partner LOU RapidLEI, men ikke under vår ledelse som registreringsagent. Vi setter pris på interessen for tjenesten vår, men kan dessverre ikke støtte din enhet for øyeblikket. For å fornye LEI, kontakt RapidLEI direkte på support@rapidlei.com eller besøk partnersiden deres for å finne din lokale partner. Takk for forståelsen! LEI Registrerings Support-team"
Er du enig i overføringen og fornyelsen av LEI med samme søknad.
Du er i ferd med å fullføre LEI-overføringssøknaden. Som en endelig bekreftelse må vi sørge for at du med vilje har valgt LEI-overføring uten fornyelse. Vil du fortsatt fornye LEI-en med overføringen?