LEI NORGE - SØK FØR KLOKKEN 17.00 OG MOTTA DITT LEI-NUMMER (LEI CODE) I DAG

2 min
Datavalidering
1-3h
LEI-bekreftelse
3878 søknader mottatt de siste 7 dagene   /   419 i de siste 24h
Siste kunder
SPECTACULAR NORWAY AS 98450078DD6E48S03824
BJERKAKERHALLEN AS 98450050EE0A5BB7E878
CAPE FISH GROUP AS 254900NYIDKPO4XEN848
MATVAREEXPRESSEN AS 984500OC3E7E6B608928
MATVAREEXPRESSEN AS 984500OC3E7E6B608928
Motta ditt lei-nummer på få timer, ikke dager! den raskeste og billigste måten å søke om LEI-nummer i Norge.
575 kr 620 kr
/
1 ÅR 1 ÅR
575 ÅR 620 ÅR
1545 kr 1599 kr
/
3 ÅR 3 ÅR
515 ÅR 533 ÅR
2450 kr 2495 kr
/
5 ÅR 5 ÅR
490 ÅR 499 ÅR
Twitter

Adresse*Merk - Hvis startdatoen for forholdet mellom datterselskapet og morselskapet oppstår etter regnskapsperiodens slutt, vennligst gå tilbake til spørsmålet "Konsoliderer morselskapet regnskapet/årsberetningen?" og velg "Nei" som svar.

*Merk - Hvis startdatoen for forholdet mellom datterselskapet og morselskapet oppstår etter regnskapsperiodens slutt, vennligst gå tilbake til spørsmålet "Konsoliderer morselskapet regnskapet/årsberetningen?" og velg "Nei" som svar.


LEI-NUMMER PRISLISTE

LEI-nummer registrering pris i ett år
LEI-nummer registrering pris i tre års
LEI-nummer registrering pris i fem års

Fornyelse av LEI-nummer i ett år for 620  kr
*  0% MVA dersom du har gyldig MVA-nummer i EU
** Faktura vil bli sendt etter tildeling av LEI

** Fast-track søknad + 300 kr (garantert LEI på 3 timer). Fast-track mulighet støttes for enheter som er registrert i Brønnøysundregisteret og som ikke rapporterer nivå 2-data.

Hva er Fast-track service og hvem kvalifiserer for det?

Fast-track støtter enheter registrert med Brønnøysundregistrene som ikke har eller ikke rapporterer nivå 2-data (foreldre struktur). Hvis du kvalifiserer for fast-track, vil vi presentere en fast-track-avmerkingsboks før utsjekking-siden. Hvis du ikke ser avmerkingsboksen, fant vi ikke samsvar mellom registreringsnummeret og Brønnøysundregistrene-databasen, eller du rapporterte foreldre struktur i søknaden din.

Hvis enheten ikke er registrert i Brønnøysundregistrene, vil søknaden bli behandlet som vanlig. Søknader mottatt før 17:00 vil motta LEI samme dag. Maksimal behandlingstid på hverdager er 24 timer. LEI Register er ikke ansvarlig for forsinkelsen forårsaket av kunden.


Hvem trenger et LEI-nummer nå?

Per 03. januar 2018 må alle juridiske enheter som ønsker å handle i de europeiske finansmarkedene som involverer verdipapirer eller derivater (som for eksempel aksjer, obligasjoner, ETF, FX Forwards, Swap, Swap med rentebytte osv.) registrere seg for et LEI-nummer.

Enkelt sagt må du ha LEI dersom du ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer med et selskap. I dag kommer de fleste av LEI-kravene fra markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Hovedformålet med disse handlingene er å sikre mer åpenhet og stabilitet i det globale finansmarkedet. Alle forskrifter om LEI-nummer finner du her.

LEI-registrering søknad

LEI-nummer (LEI code) registrering er en enkel prosess i tre trinn.

1. Fyll ut alle de nødvendige feltene i søknadsskjemaet for LEI ovenfor. I de fleste tilfeller vil foretakets data automatisk bli samlet inn fra databasen til Foretaksregisteret.
2. Send inn din søknaden din og betal med kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
3. Dine data vil bli behandlet og LEI-nummer vil bli sendt til deg via e-post.

Søknaden din vil bli sendt for datavalidering så snart du har gjennomført betalingen. I 90% av tilfellene vil du motta LEI innen 1-3 timer.*

*på hverdager

Alt du trenger å vite om LEI

1. Hva er en juridisk enhetsidentifikasjon?

Legal Entity Identifier (LEI) er en alfanumerisk kode på 20 tegn basert på ISO 17442-standarden som er utviklet av den internasjonale standardiserings-organisasjonen (ISO). Den kobles til nøkkelreferanse-informasjon som muliggjør klar og unik identifikasjon av juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner. Alle LEI inneholder godt strukturerte referansedata som kankategoriseres i to seksjoner: nivå 1 – Hvem er hvem, og nivå 2 – som eier hvem. Nivå 1-data inkluderer enhetens registreringsdetaljer, for eksempel juridisk navn, organisasjonsnummer, juridisk og HQ-adresse osv.. Nivå 2 inneholder informasjon om eierskapsstrukturen til en enhet og svarer dermed på spørsmålet om hvem som eier hvem. Enkelt sagt, offentlig tilgjengelig LEI overfører CTC-enhetens registreringsdata i en standardisert global katalog, som i stor grad forbedrer åpenhet i det globale markedet.

Visste du det? 

Da det globale LEI (GLEI-ER), ble det ansett som ønskelig å holde opp momentet ved å begynne å utstede enhetsidentifikatorer så tidlig som mulig i stedet for å vente på at det globale systemet skulle bli fullt operativt. Det ble derfor besluttet å utstede "pre-LEI" til enheter som et midlertidig mål. Åre-LEI-er har alle de egenskapene som offisielle LEI-nummer har og til rett tid vil det bare forvandle seg til LEI uten behov for endringer.

Kilde: London Stock Exchange

 

1.1 GLEIF

Etablert av Financial stabilitetsstyre i juni 2014, en global juridisk enhetsidentifikasjon Foundation (GLEIF) har som oppgave å støtte implementering og bruk av juridisk enhetsidentifikasjon(LEI). Stiftelsen er støttet og overvåket av LEI Regulatory som er tilsynskomiteen som representerer offentlige myndigheter fra hele verden og i fellesskap driver åpenhet fremover innen de globale finansmarkedene. GLEIF er en operativ ikke-profittorganisasjon med hovedkvarter i Basel, Sveits.

GLEIF-tjenester sikrer den operative integriteten til det globale LEI-systemet. GLEIF øker kontinuerlig både informasjonen som er tilgjengelig og kvaliteten på LEI sitt datautvalget, som gjør offentlig tilgang til informasjon enda enklere.

Godt å vite: 

Den nåværende administrerende direktør i GLEIF er Stephan Wolf. I januar 2017 ble han kåret til en av de beste 100 lederne av Identity by One World Identity.

Kilde: Gleif.org

1.2 ISO 17442-standarden

Den internasjonale standardiserings-organisasjonen (ISO) 17442-standarden definerer et sett med attributter eller referansedata for juridisk enhet som er de mest essensielle elementene for identifikasjon. Selve koden for juridisk LEI er nøytral, uten informasjon eller landkoder som kan skape unødig kompleksitet for brukerne.

ISO 17442-standarden spesifiserer minimum referansedata som må leveres for hver LEI kode. Slike data er vanligvis referert til som nivå 1 data-hvem er hvem:

Navnet på den juridiske enheten er det som er registrert i det offisielle registeret.
Den registrerte adressen for den juridiske enheten.
Opphavsland.
Kodene for representasjon av navn på land og deres underinndelinger.
Datoen for første tildelingen av LEI, datoen for siste oppdatering av informasjon for LEI og utløpsdatoen, dersom det er aktuelt.

1.2.1 Nivå 2-data – hvem eier hvem?

Nivå 2 data svarer på spørsmålet, hvem eier hvem? Målet er å identifisere et mor/ datter forhold mellom bedriftsstrukturen. Bare enheter med overordnet selskap konsoliderer finanskontoene til datterselskapet og har mulighet til å rapportere nivå 2-data. Videre eierskap av datterselskapet oppfyller ennå ikke nivå 2 sine rapporteringskriterier for datterselskapet.

Godt å vite:

Hvis du bestemmer deg for å rapportere nivå 2-data (eierskapsstruktur), så må du være forberedt på å gi det siste konsoliderte regnskapsoppgjøret til et morsselskap for å validere mor-datter-relasjonen.

 

1.2.2 Hva om firmaet har overordnede enhets-kontoer som konsolideres, men jeg kan ikke gi konsoliderte finanskonti?

Enheter kan enten velge å rapportere firmastruktur eller velge mellom relevante rapporteringsunntak. Et rapporteringsunntak er en grunn til ikke å gi informasjon om firmastrukturen. Mer om unntak finner du her.

2. Hva er poenget med en LEI?

LEI-nummer ble igangsatt som et svar på finanskrisen og har som mål å forbedre åpenhet i finansielle datasystemer. For øyeblikket finnes det flere metoder for å identifisere enheter på tvers av ulike markeder og land. Global LEI (GLEI-ER) vil imidlertid sikre at det bare er et standard system. Det er mange regelverk blant jurisdiksjoner som krever bruk av LEI. Imidlertid, det hovedbegrepet som de fleste juridiske enheter kjennemerker er å forenkle, standardisere og skaffe legitimasjon for alle juridiske enheter over hele verden.

2.1 Bruk av LEI i finansiell regulering.

LEI koder i bruk over hele verden blant ulike jurisdiksjoner. USA og den europeiske union (EU) var de første til å vedta LEI i finansiell rapportering. Selv om LEI også forblir ujevn på tvers av jurisdiksjoner, med dekning konsentrert i Canada, EU og USA, så er det mange land som begynner å følge innføringen. The Reserve Bank of India har mandatbruk av LEI i over-The-Counter derivatmarkedet, samt mandatbruk av LEI for store bedriftslåntakere og FX-avtaler. Australia har senere kommet med ASIC-mandat LEI for avledede transaksjoner.

Full liste over regler knyttet til bruk av LEI finner du på nettstedet til GLEIF.

Morsom fakta

Kina er den raskest voksende jurisdiksjonen for LEI i 2019. 

LEI er faktisk gratis i Kina for kinesiske enheter. 

3. Hvem trenger LEI

I den mest generelle forstand er en LEI-regel nødvendig for enhver juridisk enhet med aktiviteter som øker bedrifters finansielle transaksjoner. Det er for tiden rundt 100 regelverk blant jurisdiksjoner der bruk av LEI enten er nødvendig eller forespurt. For eksempel er det mer enn 60 forskjellige handlinger i USA og Europa alene Tilgang til alle forskriftene.

Morsom fakta

Foreløpig bare ca. 1-1,5% av enheter over hele verden som har LEI kode. Ifølge estimater er det mer enn 100 000 000 juridiske enheter over hele verden.

3.1 Bruk av LEI i henhold til EU sine forskrifter EMIR og MIFID II/MiFIR

Bruken av LEI er allerede nødvendig under en rekke EU-forskrifter og-direktiver, spesielt:

- Europeisk forordning for markedets infrastruktur (EMIR) – fra og med 1. november 2017 er det pålagt å avvise rapporter som ikke inneholder LEI(uavhengig av om de gjelder for EU eller ikke-EU-aktører);

- MiFID II/MiFIR – Nøkkeldato er 3. januar2018, det vil si datoen da MiFID II/MiFIR trådte i kraft, som gjør at markedet fra denne datoen ikke vil være i stand til å handle i omfang verdipapirforetak, dersom de ikke har en LEI (MIFID II/MiFIR krever at investeringsselskaper får LEI fra kundene sine før du leverer en tjeneste som vil resultere i en transaksjon med rapporteringsforpliktelse);

Fra 3. januar 2018 er alle juridiske enheter som ønsker å handle i europeiske finansmarkeder som involverer noen form for verdipapirer eller derivater (for eksempel aksjer, obligasjoner, ETF, FX, bytteavtaler, rentebytter osv.) må registrere seg for LEI.

Det er viktig å merke seg at det kun er juridiske enheter er berettiget til å søke om lei-nummer.

En juridisk enhet trenger kun å ha en LEI hvis den ønsker å inngå en transaksjon for finansielle instrumenter.

Mer om EUs regelverk.

3.2 Hva betyr LEI-plikt?

Fra og med 3. januar 2018 er LEI-er obligatorisk for handelsenheter. EU-reviderte markeder i finansielle instrumentdirektiv (MiFID II) og tilhørende regulering (MiFIR) trådte i kraft på denne datoen og påvirker handelsarenaer, investeringsbedrifter og deres mellommenn.

Investeringen som tjenesteleverandøren/banken gjør må sørge for at handelsmenn har en aktiv LEI dersom de ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer. Selv om det ikke er obligatorisk å ha en aktiv LEI dersom du bare ønsker å beholde verdipapirer, så er det sterkt anbefalt. En bortfalt LEI eller kan gi en ubehagelig overraskelse den dagen du bestemmer deg for å selge verdipapirer.

3.3 Kan en privatperson søke om LEI?

Privatpersoner kan ikke få LEI.

En LEI kan utstedes til alle juridiske enheter. Avdelingskontorer eller driftsdivisjoner som ikke er separate juridiske enheter, forventes i utgangspunktet å bruke den overordnede organisasjonen sin LEI.

4. Hva er prisen på LEI?

Priser på LEI kan variere mellom ulike tjenesteleverandører. Prisen på en LEI kode relaterer seg til organisasjonens egen prisstruktur og ikke med en "bedre fungerende" LEI kode. En LEI er kun et verktøy for å identifisere juridiske enheter (som deltar i økonomiske handlinger, som for eksempel aksjeinvesteringer) for å sikre en klarere oversikt over de verdensomspennende finansielle transaksjoner og for å få en større innsikt i finansielle motparter sin 'identifikasjon, åpenhet og risikoeksponering.

Det er derfor best å ta hensyn til prisen på LEI som den primære faktoren når du registrerer en LEI kode.

LEI-registerets pris for LEI består av den første registreringskostnaden for den valgte perioden og GLEIF-avgiften. Foreløpig GLEIF har et tillegg på 11 USD per søknad for 1 år. Moms legges til dersom det er aktuelt.

Prisen som vises på LEI er med 0% mva. Moms på 0% gjelder dersom selskapet har et gyldig MVA-nummer for EU. Vi validerer MVA-nummeret mot det som VIES i databasen. Hvis et firma ikke har et gyldig MVA-nummer, blir det lagt til.

LEI-priser (nytt program for LEI og registreringsavgift) Kostnaden for fornyelse av LEI
1 ÅR - 575 kr (575 ÅR) 1 ÅR - 620 kr (620 ÅR)
3 ÅR - 1545 kr (515 ÅR) 3 ÅR - 1599 kr (533 ÅR)
5 ÅR - 2450 kr (490 ÅR) 5 ÅR - 2495 kr (499 ÅR)

4.1 Registrering av LEI for et år

Bransjestandarden for registrering av LEI er for 1 år. Dette betyr at etter at du har registrert din LEI-kode, må den registrerte LEI-koden fornyes når registreringsperioden på 1 år er avsluttet. Det er primært en forholdsregel for juridiske enheter for å holde data i LEI oppdatert med for bedriften. Du kan finne mer informasjon om fornyelse av LEI her.

Pris for registrering av LEI i et år er 575 kr med konto for LEI.

4.2 Registrere LEI i flere år

Registrering av LEI kan gjøres for flere år. Dette gir bedre priser for kundene og sparer dem jobben med å fornye LEI hvert år. Å registrere en LEI kode for flere år hjelper kunder med å spare penger for hvert år som kjøpes.

Prisliste for her.

4.3 Hva er GLEIF sin avgift?

GLEIF sin avgift er prisen for LEI, som sendes direkte til den globale stiftelsen for LEI (GLEIF). GLEIF-avgiften er betalt av LOU per utstedt LEI. GLEIF bruker avgiften for å dekke kostnadene for styring av systemet og kostnader knyttet til å holde den åpne og gratis databasen for LEI i drift. Siden GLEIF er en ideell organisasjon kan tilleggsavgiften senkes årlig hvis det totale antallet aktive LEI-er stadig øker.

LEI sine priser inkluderer allerede GLEIF-avgiften og de som har registrert LEI trenger ikke betale noen ekstra kostnader (bare moms når det er aktuelt) i henhold til registrering av LEI.

Visste du det? 

Det nåværende GLEIF-gebyret er 11 USD per LEI per år. GLEIF innhenter gebyret fra lokale driftsenheter med kvartalsvis innbetaling.

5. Hvordan får jeg LEI

Du kan få LEI fra den lokale driftsenheten (LOU) eller fra LEI sin registreringsagent. Juridiske enheter må registrere sin LEI gjennom tjenesteleverandøren (enten gjennom LOU, registreringsagent eller en annen tjenesteleverandør for LEI) ved å fylle ut en registreringsform. Du finner registreringsskjema for LEI her.

Registrering av LEI tilbyr et enkelt og praktisk registreringsskjema uten at det må registreres en konto. Dette hjelper kunder å fylle ut skjemaet raskt manuelt eller ved å bruke alternativet for automatisk utfylling av firmadata. Alternativet for automatisk utfylling av firmadata forsterker brukeropplevelsen ytterligere og øker hastigheten på prosessen med å fylle ut registreringsskjemaet til LEI.

[leiregister_video_iframe]

5.1 Betalingsmetoder

LEI aksepterer alle store kredittkort (Visa, MasterCard, Amex, Maestro) samt betaling med PayPal. Dersom det er noen problemer med å betale med kredittkort så kan du kontakte oss og vi vil gi deg en Proforma-faktura med internasjonale bankkontodetaljer for å gjøre betalingen via bankoverføring.

5.2 Lokale driftsenheter (LOU)

Utstedere av LEI, også referert til som lokale driftsenheter (LOU), leverer registrering, fornyelse og andre tjenester, samt fungerer som det primære grensesnittet for juridiske enheter som ønsker å få en pris for LEI. LOU jobber tett med registreringsagenter, noe som hjelper juridiske enheter med å søke om LEI kode..

Visste du det? 

Det er for tiden 34 organisasjoner som er utstedere av LEI r over hele verden. I tillegg er det mange organisasjoner som hjelper enheter med å registrere en konto for LEI, som oftest referert til som registreringsagenter. Se den fullstendige listen over godkjente utstedere av LEI.

5.3 Registrering agenter

For ytterligere å effektivisere LEI, har GLEIF innført begrepet "registreringsagent". En registreringsagent hjelper juridiske enheter med å få tilgang til nettverket av organisasjoner som er ansvarlige for å utføre utstedelse av LEI og relaterte tjenester. Utstedere av LEI kan også identifiseresom lokale driftsenheter eller LOU.

5.4 Kan jeg administrere LEI på vegne av klientene mine?

Enhver enhet eller privatperson kan administrere LEI på vegne av klientene dine. Et gyldig autorisasjonsbrev er selvfølgelig nødvendig for å sikre at du er autorisert til å handle på vegne av den gitte enheten.

6. Fornyelse av LEI

En av de viktigste fordelene med LEI kode er den årlige fornyelsen og bekreftelsen av dataene, noe som sikrer pålitelige data av høy kvalitet. Kvaliteten på disse dataene betyr at bedriftene kan stole på slike data for å redusere motpartsrisiko og forbedre sin operative effektivitet.

Derfor er fornyelse av LEI svært viktig. Legal Entity Identifier (LEI-er) som ikke fornyes i tide, vil forfalle. Hvis statusen til en LEI har bortfalt i GLEIF-databasen, gjenspeiler den firmaets merkevarebygging og kan hindre deg i å vellykket fullføre en transaksjon eller rapportering i fremtiden.

6.1 Hvordan fornye en LEI

Fornyelse av LEI er en nokså lik prosess og er i hovedsak identisk med registrering av LEI. Kunden må fylle ut skjemaet, enten ved å skrive inn firmanavnet eller LEI-Nummer i fornyelsesskjemaet. Deretter legges firmadataene automatisk til i de aktuelle skjemafeltene. Det er viktig å oppdatere all informasjon som er endret fra den første registreringen av LE (for eksempel firmaets telefonnummer adresse osv.).

6.2 Hvor lang tid tar det å fornye en LEI?

Fornyelse av LEI er en noe rask prosess i seg selv, men når det gjelder å endre LEI for tjenesteleverandørene (kjent som overføring av LEI), kan det ta noen dager (opptil 7 dager) for at overføringen skal fullføres.

6.3 Overføring av LEI

Overføringen ab LEI er flyttingen av LEI kode fra en tjenesteleverandør til en annen. LEI kan ikke overføres for å sikre at kunden kan velge mellom tjenesteleverandører. Hvis klienten ikke er fornøyd med avgifter, service eller datakvalitet kan de flytte LEI til en annen utsteder av LEI (LOU). Men prosessen med å overføre LEI-Nummer endres ikke. Det er et forarbeid som ikke er synlig å slutt-kundene. Alle LEI-Nummerer gyldige i alle jurisdiksjoner. Tilbydere av investeringstjenester kan ikke skille tall for LEI tall ifølge LOU.

Registrering av LEI har en spesiell form for overføring av melding for LEI og varsler alltid kunder når de bestemmer seg for å fornye en konto for LEI når deres nåværende melding for LEI administreres av en annen LOU.

6.4 Fornyelse av priser for LEI

Priser for fornyelse av LEI er de samme som priser for registrering av LEI i et register. Registrering av LEI tilbyr flere år med fornyelse av LEI for å eliminere den årlige byrden for klienter med å fornye en konto for LEI manuelt.

Fornyelse av LEI for flere år hjelper også klienter med å spare penger for hvert år som er kjøpt

7. Søk på LEI

Registrering av LEI tilbyr en funksjon der det er mulig å sjekke gyldighet og visse tilknyttede data for selskaper, for eksempel registreringsdetaljer for LEI, firmaadresse osv.

Data i LEI gir interesserte parter nøyaktig informasjon om et selskap når det gjelder juridiske sanksjoner og autentisitet. Autentisitet og troverdighet er lett to av de mest avgjørende parameterne som driver finansiell investering.

Internasjonal aksjehandel kommer med risiko for økonomisk svindel. Fremveksten av globalisering og ny teknologi har gjort livet enklere for folk, men har også lagt til sårbarheten tilhørende finansielle transaksjoner på nett. Data i LEI tillater enkeltpersoner å innhente all juridisk informasjon om et børsnotert selskap, noe som eliminerer muligheten for økonomisk svindel.

7.1 Hvordan sjekke gyldigheten på LEI kode?

Gyldighet på LEI kan kontrolleres med LEI Register sitt søkeverktøy som er svært enkel å bruke.

Alle som leter etter en LEI, må oppgi firmanavn eller LEI-Nummer i søkefeltet. Etter dette får du automatisk forslag til å velge riktig selskapsnavn eller LEI når du skriver inn i søkefeltet.

LEI i søkefeltet:

Etter at du har trykket på Enter for å søke etter en LEI, åpnes en ny bedriftsfane. I kategorien LEI for selskaper kan du se om LEI er aktiv og vise den første registreringsdatoen og den neste fornyelsesdatoen. Søk etter LEI gir også andre opplysninger om LEI og informasjon om selve selskapet.

7.2 Søk API for LEI

Registrering av LEI tilbyr praktisk søk API for LEI som er bygget på global LEI og datautvalg som tilbys av GLEIF. Programmerings-grensesnittet (API) for leiadmin.com gir utviklere mulighet for direkte tilgang til hele data for LEI i sanntid og utføre behovsbetingede kontroller for endringer i bestemte LEI i et praktisk, lettlest format.

Et nett-grensesnitt for API (forespørsel/svar) gjør det mulig for organisasjoner å konfigurere rask, tilpasset og automatisert tilgang til en global indeks for LEI, som begge inneholder historiske og gjeldende LEI, inkludert beslektede referansedata i et autoritativt, sentralt bibliotek.

Få tilgang til API-dokumentasjon for oppslag om LEI.

7.3 LEI datafiler

GLEIF oppdaterer GLOBAL LEI sine referansedatafiler på daglig basis og de er gratis og tilgjengelig fra.(https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-golden-copy/download-the-golden-copy#/).

8. Fremtidens LEI

Hittil har hvert identitetssystem hatt ulike måter å bruke identifikatorer eller identifisere kunder på. Noen bruker mange forskjellige identifikatorer, mens andre kun bruker noen få. Det er ingen tilfeldighet.

LEI har potensialet i begynnelsen, for å forenkle og globalisere en metode for å validere organisasjoner og kartlegge identifikatorer. I morgen kan denne informasjonen kan brukes i større skala for å forstå organisasjonens identitet og hierarki og mulig som bidrag til nyere teknologiske nyvinninger som blockchain.

8.1 Mulige brukstilfeller

LEI er den beste løsningen for å løse problemer knyttet til de mindre standardiserte, og mindre modne, organisasjonsdomenene for å forbedre KYC, digital forsikring og mer. Fremtiden vil bare utvide LEI sine brukstilfeller.

8.2 LEI og banker

Bankene er ett eksempel på selskaper som bruker ulike identifikatorer internt for å identifisere den samme kunden. Leverandører som er knyttet til banken, kan også bruke forskjellige identifikatorer. LEI kan fikse noen av disse problemene.

I fremtiden vil banken bruke LEI og organisasjons identitet for å spare tid, gjøre prosesser mer effektive og få en større forståelse av transaksjonene de blir bedt om å gjøre. Dermed gir det et sikkerhetsnett for banken og for klientene de arbeider med.

Godt å vite:

LEI-konto har utviklet en LEI administrasjons plattform for banker, formues ledere og enheter som administrerer LEI-er på vegne av sine kunder.

Få tilgang til LEI Registrer plattform for banker.

8.3 Betalings-industrien (betalingsmeldinger)

I tillegg kan LEI bidra til å spare tid og penger i trinnene tatt for å fullføre en digitalisert finansiell transaksjon, for eksempel verifisering av identitet, fakturering og signing.

LEI vil muliggjøre umiddelbar, digitalisert identifisering av enheter og tillate bankene å drastisk redusere tid og ressurser brukt på bakgrunnssjekker og undersøkelser. Det vil også redusere forekomsten av falsk rapportering.

ISO 20022 (drevet av Swift) kjører inkluderingen av LEI betalingsmeldinger, siden det blir det globale standardspråket for finansielle transaksjoner. Innen fem år forventes ISO2002 å være det viktigste språket for betalinger og det støtter nesten alle verditransaksjoner over hele verden. Alle enhetene som er involvert i transaksjonen, må bekreftes som juridiske enheter.

Rapport om adopsjon av LEI i betalingsmeldinger

8.4 Digitale sertifikater

En av måtene kriminelle kan snappe opp elektronisk kommunikasjon på, er ved å opprette falske nettområder og lure brukere til å sende inn personlig informasjon.

I en B2B-transaksjon kan vi kreve at alle nettadresser som sender eller mottar sensitiv informasjon i en HTTPS-kryptert tilkobling knyttet til en LEI. Derfor vet vi at informasjonen er kryptert, men vi kan også være sikre på at vi vet hvem som sender og mottar denne informasjonen.

Med B2B-transaksjoner på høyt nivå kan denne praksisen legge til blant annet forsikring som tidligere ikke var tilgjengelig.

Mer om LEI i digitale sertifikater.

Visste du det?

Nylig annonserte GLEIF-akkrediterte utstedere av LEI, RapidLEI og DigiCert, verdens ledende leverandør av TLS/SSL-sertifikater, at de inngår et partnerskap for å bidra til å løse organisatoriske identitets-utfordringer gjennom tillegg av LEI i fremtidige DigiCert-tilbud.

Les mer


OFTE STILTE SPØRSMÅL

LEI:
LEI sin neste fornyelsesdato::
LEI-koden administreres for øyeblikket av [current_lou]. Du kan imidlertid overføre den til vår partner Ubisecure Oy (RapidLEI).
LEI-en har utløpt, og du må gjennomføre en årlig fornyelse samtidig med overføringsprosessen.
LEI-systemet ditt administrerer for øyeblikket av [current_lou]. Du er i ferd med å overføre LEI under LEI Register administrasjon. For å fullføre prosessen må vi overføre LEI til vår partner LOU, RapidLEI. RapidLEI er en GLEIF-akkreditert LEI-utsteder. Velg mellom en vanlig overføring (LEI blir ikke fornyet) eller en overføring med LEI-fornyelse.
< H2 >Hva forskjellen mellom en LEI-overføring og LEI-fornyelse?

LEI-fornyelse er en årlig oppdatering av registreringsdataene relatert til den juridiske enheten i GLEIF-databasen. Dataene relatert til enheten må oppdateres minst én gang i året.

LEI-overføring er bevegelsen til LEI-koden fra en tjenesteleverandør til en annen. LEI er overførbar, slik at kunden har mulighet til å velge mellom tjenesteleverandører. Dersom kunden ikke er fornøyd med avgiftene, tjenesten eller data-kvaliteten, så kan LEI flyttes til en annen LEI-utsteder (LOU). LEI-nummeret vil ikke endre seg i denne prosessen. Det er en back-end prosess som ikke er synlig for sluttkunder. Alle LEI-koder er gyldige i alle jurisdiksjoner. Leverandører innen investeringstjenester kan ikke skille LEI-numre i henhold til LOU.

LEI Register tilbyr en overføringstjeneste med en LEI-fornyelse for å sikre høyest mulig grad av datanøyaktighet.
For å fortsette med fornyelsen må vi først overføre LEI, vennligst bruk LEI-overføringsskjema for å fortsette med fornyelsen.
"Kjære kunde, Din LEI administrerer for øyeblikket av vår partner LOU RapidLEI, men ikke under vår ledelse som registreringsagent. Vi setter pris på interessen for tjenesten vår, men kan dessverre ikke støtte din enhet for øyeblikket. For å fornye LEI, kontakt RapidLEI direkte på [email protected] eller besøk partnersiden deres for å finne din lokale partner. Takk for forståelsen! LEI Registrerings Support-team"
Kjære kunde Du har for øyeblikket en gyldig kontrakt for LEI kode [lei] med oss. Kontrakten er gyldig til [paid_until]. Dette betyr at vi vil ta oss av de årlige LEI-fornyelsene for deg frem til [paid_until]. Du kan sjekke LEI-dataene dine her: [leicert_link] Hvis du trenger å oppdatere dine LEI-detaljer eller har spørsmål, kan du kontakte oss på [site_email].
Er du enig i overføringen og fornyelsen av LEI med samme søknad.
Du er i ferd med å fullføre LEI-overføringssøknaden. Som en endelig bekreftelse må vi sørge for at du med vilje har valgt LEI-overføring uten fornyelse. Vil du fortsatt fornye LEI-en med overføringen?