LEI-REGISTRERING SØKNAD

LEI-registrering er en enkel prosess.

Få LEI nummer med VISA
Få LEI nummer med Mastercard
Få LEI nummer med PayPal


LEI-registrering

LEI-registrering søknad om er en enkel prosess i tre trinn:

1. Fyll ut feltene i LEI-registrering søknadsskjemaet.  

I de fleste tilfeller vil bedriftsdata automatisk bli samlet inn fra databasen til Foretaksregisteret: www.brreg.no. Hvis du søker om et kode for en bedrift eller en organisasjon som ikke er registrert i Foretaksregisteret, vennligst last opp dokumentet for registrering fra skattemyndighetene (skatteetaten.no) for å verifisere den juridiske adressen, konsern/ordning/firmanavn og myndighet for signering i foretaket.

2. Send inn LEI-registrering søknaden og betal med kredittkort eller PayPal-konto.

3. Dine data vil bli sendt til validering og LEI kode sendes til deg via e-post.

Hvis LEI-registrering data som sendes inn er feil eller den juridiske enheten ikke kan identifiseres fra offentlige databaser, så vil vi kontakte deg for å bekrefte opplysningene.


Hva skjer dersom den juridiske enheten ikke er registrert?

De fleste selskaper eller enheter er registrert hos en eller flere registrerings-myndigheter. En autorisasjon for kan være et offisielt registrert selskap som Foretaksregisteret eller skattemyndigheter.

Dersom foretaket ikke er registrert, men fortsatt trenger LEI, vennligst last opp et dokument ved innsending av søknaden. Det kan være et skriftlig juridisk dokument, registrering hos skattemyndighetene eller en kontrakt.


Kan jeg søke om en LEI kode hvis jeg ikke er en juridisk representant for selskapet?

Ja, du kan søke om lei hvis du ikke er den juridiske representant for selskapet. Imidlertid vil vi kontakte deg slik at en juridisk representant for selskapet kan signere et bekreftelsesbrev. Vi vil sende bekreftelsesbrev via e-post og du kan enten skanne en signert kopi eller ta et bilde med mobiltelefonen.


Kan jeg søke om lei for et selskap registrert i et annet land?

Ja, kan du søke for et selskap i et annet land. Vennligst fyll ut søknaden som registrert i det lokale foretaksregisteret. Etter det kan vi fullføre validerings-prosessen fra det respektive registret.


Selskapet mitt er eid av et annet selskap - hva og når må jeg rapportere det?

Ifølge GLEIF sine regler er juridiske enheter berettiget til å gi informasjon om overordnede og ultimate moderselskap. Det faktum at et selskap eier en del av eller alle aksjene i et annet selskap er ikke nok til å gjøre det til et moderselskap.

Et moderselskap må rapporteres bare dersom:

 • Moderselskapet eier MER ENN 50% av datterselskapet
 • OG den moderselskapet konsoliderer de økonomiske resultatene i sin årlige rapport.

Dersom datterselskapet eies av moderselskapet, men overordnede ikke konsolidere resultatene deretter i henhold til GLEIF sine vilkår, så er det ikke et mor/datter forhold.


Hvilken informasjon må jeg gi hvis den juridiske enheten er eid av et annet selskap og årsregnskapet er konsolidert?

 • Navn og adresse på moderforetaket
 • Første kjente relasjonsdato
 • Regnskapsperiode (for den siste konsoliderte årsrapporten)
 • Bevis for konsolidering. For tiden er det eneste nøyaktige beviset for konsolidering den siste konsoliderte årsberetning til moderselskapet.

Hva om jeg ikke er i stand til å gi denne informasjonen?

Dersom den juridiske enheten ikke har relasjoner eller kan rapportere dem når de søker om LEI kode, så vil det være nødvendig å indikere en av følgende grunner:

- Naturlige personer: Det er ikke noe moderselskap i henhold til den definisjon som brukes, fordi foretaket styres av en naturlig person eller personer uten noen mellomliggende juridisk enhet som oppfyller definisjonen av regnskapsmessig konsoliderende moderselskap.

- Ingen konsolidering: Det er ikke noe moderselskap i henhold til definisjonen som brukes, fordi foretaket kontrollert av juridiske enheter som ikke er gjenstand for utarbeidelse av konsernregnskapet.

- Ingen kjent person: Det er ikke noe moderselskap i henhold til den definisjon som brukes i Legal Entity Identifier Foundation, fordi det ikke er noen kjent person som kontrollerer foretaket (slik som diversifisert beholdning).

- Juridiske hindringer: Hindringer i lover eller forskrifter i en jurisdiksjon som hindrer utgivelse eller publisering av denne informasjonen. Foretaket kan ikke publisere moderselskapet i Global LEI sin kodedatabase.

- Samtykke er ikke innhentet: Samtykke fra moderselskapet var nødvendig i henhold til gjeldende juridiske rammeverk og moderselskapet samtykket ikke eller kunne ikke kontaktes.

- Bindende juridiske forpliktelser: Bindende juridiske forpliktelser (unntatt lover og regler i en jurisdiksjon), som for eksempel artikler som styrer juridisk enhet eller en kontrakt som hindre utgivelse eller publisering av denne informasjonen.

- Skade ikke utelukket: Datterselskapet har søkt om å konsultere moderselskapet om rapportering av informasjon fra moderselskapet, men kunne ikke bekrefte fravær av skade på en måte som hensiktsmessig kan hindre datterselskapets ansvarsrisiko.

- Skadelig offentliggjøring: Offentliggjøring av denne informasjonen ville være skadelig for det juridiske foretaket eller det aktuelle moderselskapet. Dette vil omfatte grunner som er generelt akseptert av offentlige myndigheter i lignende omstendigheter, basert på en erklæring fra foretaket.


Hva er forskjellen mellom et moderselskap og det ultimate moderselskapet?

Moderselskap - Første kjente moderselskap som konsoliderer regnskapet til datterselskapet.

Ultimate moderselskap - Den endelige partneren for konsolidering både for moderselskap og datterselskap.

Et eksempel:

 • Selskapet LEI Register søker om en LEI kode.
 • Selskapet LEI Register eies avLegal Entity Identifier LTD (>50%) og det konsoliderer resultatene av LEI Register.
 • Selskapet Legal Entity Identifier LTD eies av LEI Code LTD (>50%) og LEI Code LTD (>50%) eies avUltimate LEI Code Parent Holding LTD.

Datterselskap - LEI Register

Direkte moderselskap - Legal Entity Identifier LTD

Ultimate moderselskap - Ultimate LEI Kode Parent Holding LTD


Hvilke data vil bli inkludert i nummerregisteret for LEI?

Data for LEI består av 2 nivåer.

Data for LEI nummer NIVÅ 1: generell informasjon om juridisk enhet. Svarer det på spørsmålet om hvem som er hvem?

 • Juridisk navn
 • Alternative eller tidligere navn på foretaket
 • Hvor selskapet har vært registrert
 • Registreringsnummer på foretaket i registeret
 • Jurisdiksjon
 • Juridisk form
 • Status (aktiv, avsluttet, fusjonert, oppløst)
 • Adresser (juridiske og hovedkontor)

Registreringsdetaljer for LEI:

 • Registreringsdato
 • Siste oppdatering - når ble data for LEI sist oppdatert?
 • Status - Utstedt - Utgått - Avsluttet - Annullert - Venter på arkiv
 • Neste fornyelsesdato - når data for LEI må fornyes igjen for å holde LEI aktiv
 • LEI-utsteder - LOU som er nåværende leder for denne LEI

Mer informasjon om data for lei nivå 1.


Data for LEI kode NIVÅ 2: Hvem eier hvem?

Informasjon om moderselskap - datterselskap - ultimate relasjoner for moderselskap. Det inkluderer også unntak dersom data for nivå 2 ikke er rapportert.

Mer informasjon om data for LEI kode NIVÅ 2.