LEI-sertifikat + LEI-merke


  • Bedriftens globale identitetssertifikat
  • Basert på LEI, en internasjonal ISO-standard
  • Gjør kravene til overholdelse for banker, megler osv. lettere
  • Bygg tillit hos dine kunder og partnere med LEI Certificate
  • Vis informasjon om selskapet ditt på nettsiden ditt med et LEI-merke
  • En direkte kobling mellom LEI-merke og ditt elektroniske LEI Sertifikat
  • Bare kopier kodebiten til overskriften for å vise LEI-merket på nettsiden din
  • Du kan også bestille et papirsertifikat til kontoret ditt

Hva er et LEI-sertifikat?

LEI-sertifikat er et dokument med din bedriftsinformasjon basert på en LEI kode som er en internasjonal standard (ISO 17442) og er godkjent av G20-land. Målet med LEI er å standardisere informasjon angående juridiske enheter over hele kloden.

LEI Register har trustworthy pålitelig informasjon om alle LEI-er som er publisert i verden. Vår database har en global LEI-standard og har pålitelig/bekreftet informasjon som holdes oppdatert med en årlig fornyelse av informasjonen . Ditt LEI-sertifikat vil bli publisert elektronisk på alle LEI-register nettsider over hele verden (35 nettsteder). Du vil motta et elektronisk dokument til e-posten din, og du kan også bestille et papirdokument (A4 papirkopi) om nødvendig. Vi vil levere det til deg innen syv virkedager.

LEI Certificate

Hvorfor bør jeg få et LEI-sertifikat?

Det er veldig vanlig at banken, megleren din osv. ber om LEI eller bevis på det mens du åpner en konto eller før du foretar en finansiell transaksjon. Det er her et LEI-sertifikat kan være nyttig. Du kan videresende et elektronisk LEI-sertifikat via e-post til teamet deres eller laste det opp til bankkontoen din eller handelsområdet. Vi tilbyr også en fysisk papirattest som du kan bestille til kontoret ditt.

LEI er påkrevd av enhver juridisk enhet som regelmessig foretar finansielle transaksjoner. Dette inkluderer kjøp av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Noen jurisdiksjoner krever også at juridiske enheter skaffer seg et LEI for å gjøre dem lett identifiserbare. Det er også en rekke bransjer som nå må søke om en LEI. Les mer om hvem som trenger et LEI-nummer.


Hva er et LEI-merke?

LEI-merke er en informativ datakilde som du kan vise på nettsiden din for å indikere den juridiske enheten bak nettsiden. Besøkende på nettstedet kan klikke på LEI-merket, åpne den og se den grunnleggende informasjonen som navnet og adressen til den juridiske enheten. Ved å klikke på LEI-merket en gang til, åpnes en ny fane med firmaets sertifikatside for LEI på LEI-registerets nettside som har all informasjonen basert på din LEI.

Hvorfor bør jeg få et LEI-merke?

I noen land må du vise firmanavnet på bedriftens nettside. Ikke nødvendigvis på hver eneste nettside, men det må være lett tilgjengelig for de besøkende for å kunne validere den juridiske enheten bak nettstedet. I andre land er det ikke påkrevd, men det er en god praksis å vise det for å skape tillit for besøkende på nettsiden din. Dette øker sjansen for at folk vil samhandle med nettsiden din. LEI-merket indikerer også at du har en aktiv LEI-kode, noe som gjør selskapet ditt mer pålitelig.

Kan jeg vise denne informasjonen selv eller bruke et annet kjennetegn?

Mange selskaper som selger tillitsmerker, validerer fakrisk ikke informasjonen din etter den første søknaden. Hvis du ikke fornyer LEI og sertifikat hvert år, vil LEI-sertifikatet og koden vise "Inaktiv"-status, noe som betyr at informasjonen din er utdatert. Hvis du oppdaterer, kontrollerer vi informasjonen din, validerer den med det foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) og statusen "Aktiv" vises.

Ja, du kan vise all denne informasjonen selv, men å få en LEI-kode på nettsiden din indikerer at du har gått et skritt videre og validert informasjonen din med en global standard som en LEI (ISO 17442) og at informasjonen din er offentlig og at du har et LEI-sertifikat. Med et LEI-merke blir du direkte lenket til LEI-sertifikatet ditt og du kan vise det til kundene dine for å skape mer tillit.


Priser for LEI-sertifikat + merke

 

År LEI LEI-sertifikat + merke Papirkopi av sertifikat
1 575 kr +60 kr +199 kr
3 1545 kr +110 kr +199 kr
5 2450 kr +165 kr +199 kr

Hvordan implementerer du LEI-merket på nettsiden din?

Her er et HTML-skriptutdrag som du må kopiere og lime inn til <head> på nettsiden din.

Erstatt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX med LEI-koden til din bedrift:

<script src="https://leiadmin.com/leitag.js?lei=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"></script>

For å få den mørkeblå versjonen av LEI-merket i stedet for den lysere hvite versjonen, bruker du color=dark:

<script src="https://leiadmin.com/leitag.js?color=dark&lei=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"></script>

Etter det vil det klikkbare LEI-merket med gyldig informasjon om LEI og firma vises i nedre høyre hjørne av nettsiden din.

WordPress

En enkel løsning vil være å installere for eksempel Sett inn Headers and Footers  for å tillate enkel kopier og lim på skriptutdrag til nettsiden din. Følg instruksjonene for hvordan du installerer plugin og kopier og lim inn LEI-merke-kodebiten til overskriftboksen i WordPress-administratoren. Du kan også legge den til som tilpasset kode hvis du har utviklet tilpassede plugins på nettsiden din.

WPCode – Insert Headers and Footers + Custom Code Snippets – WordPress Code Manager

Drupal

BI utgangspunktet den samme tilnærmingen som nevnt for WordPress, men for Drupal, må man bruke Header and Footer Scripts -modulen:

https://www.drupal.org/project/header_and_footer_scripts

Andre

Du kan i utgangspunktet google "legge til javascript" og navn på plattformer eller rammer for å se noen veiledninger for hvordan du legger inn skriptet. Nødvendig tidsbruk for å få dette implementert bør mest sannsynlig ikke overstige 15 til 30 minutter.