LEI søk

BB VISUAL GROUP AS

ACTIVE

LEI: 984500EEA0GDF096F938

ISSUED
Norway, ØYGARDEN, Nygårdsvegen 158, BRATTHOLMEN, 5350
Juridisk navn
BB VISUAL GROUP AS
Andre enhetsnavn
BB VISUAL SOLUTIONS AS
Registrert hos
The Register of Business Enterprises (The Brønnøysund Register Centre)
Foretaksregisteret
Norway, Norway
RA000472
Registreringsmyndighetens enhets-ID
988 913 367
Jurisdiksjon
NO
Enhetskategori
GENERAL
Kode for enhetens juridiske type
Aksjeselskap (no)
YI42
Enhetsstatus
ACTIVE
Opprettelsesdato
2005-11-01

Adresser

Juridisk adresse
Nygårdsvegen 158
BRATTHOLMEN
5350
ØYGARDEN
NO-46
NO | Norway
Hovedkvarterets adresse
Nygårdsvegen 158
BRATTHOLMEN
5350
ØYGARDEN
NO-46
NO | Norway

Registreringsinformasjon

LEI Opprinnelig registreringsdato
2023-08-04
LEI sin siste oppdateringsdato
2024-06-13
LEI sin registreringsstatus
ISSUED
LEI sin neste fornyelsesdato:
2025-08-04
Administrerende LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Valideringskilder
FULLY_CORROBORATED
Validert den
The Register of Business Enterprises (The Brønnøysund Register Centre)
Foretaksregisteret
Norway, Norway
RA000472
Validert som
988 913 367

Forhold

Moderselskap
NO_KNOWN_PERSON (Rapportert unntak fra direkte moderselskap)
NO_KNOWN_PERSON (Rapportert unntak fra ultimat moderselskap)
Direkte datterselskap
Ingen data om direkte datterselskap tilgjengelig
Ultimat datterselskap
Ingen data om ultimat datterselskap tilgjengelig