VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle betingelser

Kontraktspart er LEI Register-konsernselskapet som opererer i klientens hjemland. Hvis ingen LEI Register-konsernselskap opererer i klientens hjemland, vil det være LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register-gruppen opererer i Norge under varemerket LEI Register. LEI Register er en LEI-registreringsagent. LEI Register samarbeider med GLEIF-sertifiserte LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55.

LEI Register gruppe selskaper:

LEI Register OU
Adresse: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Estland
E-post: [email protected]

LEI Kode ApS
Adresse: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Danmark
E-post: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Adresse: 15a, 4. etasje, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, India
E-post: [email protected]

1. Ny LEI, LEI-fornyelse og prosess for LEI-overføring

1.1. For å søke om et nytt LEI-nummer, fornye et eksisterende LEI-nummer eller overføre et LEI-nummer under LEI Registers ledelse, må søkeren fylle ut det aktuelle søknadsskjemaet, sende inn informasjon og betale for tjenesten med kredittkort, PayPal eller bankoverføring.

1.2. Søkeren godtar at når de sender inn skjemaet godtar de vilkårene og betingelsene til LEI Register. Søkeren bekrefter at den innsendte informasjonen er korrekt og at de har fullmakt til å søke om et LEI-nummer på vegne av den juridiske enheten (kunden). Søkeren er klar over at kontaktinformasjonen deres kan deles med den lokale driftsenheten (Local Operating Unit - LOU).

1.3. Søkeren er klar over og godtar å gi alle rettigheter til LEI Register til å signere vilkårene og betingelsene for den valgte LOU-en på deres vegne. For eksempel kan du finne vilkårene for bruk av RapidLEI her. Vilkårene for bruk blant forskjellige LOU-er er svært like, ettersom de alle følger retningslinjene for Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF).

1.4. Søkeren gir alle rettigheter til LEI Register slik at de kan administrere LEI for den juridiske enheten på deres vegne. For eksempel gir en ny LEI-søker alle rettigheter til LEI Register til å søke om en LEI-kode på vegne av den juridiske enheten. Den som søker om fornyelse av LEI gir alle rettigheter til LEI Register for å fornye en LEI på vegne av den juridiske enheten. Den som søker om overføring av LEI gir alle rettigheter til LEI Register til å overføre sin LEI under LEI Registers ledelse.

1.5. Den som søker om overføring av LEI er klar over at en LEI-overføring medfører/kan innebære bytte av LOU. Hvis den som søker om fornyelse av LEI søker om å fornye en LEI-kode hos LEI Register som ikke er under deres administrasjon, må LEI-en overføres til LEI Registers administrasjon. LEI-en kan overføres før fornyelse av LEI-en eller under LEI-fornyelsesprosessen. LEI Register kan ikke fornye en LEI-kode som ikke er under deres administrasjon.

1.6. En LEI som administreres av LEI Register kan fornyes maksimalt 60 dager før den utløper. Men, hvis kunden overfører og fornyer en LEI som administreres av en tjenesteleverandør som er forskjellig fra LEI Register og «neste fornyelsesdato» (next renewal date) for LEI er mer enn 60 dager unna, kan dager fra fornyelsesperioden for LEI være tapt.

1.7. LEI Register vil starte med prosessen for LEI-registrering, fornyelse og/eller overføring kort tid etter at de har mottatt søknaden og bekreftelse på betaling.

1.8. Søkeren er klar over at de kan bli kontaktet for å fremskaffe et autorisasjonsbrev (fullmakt) eller andre bevis som viser at de er autorisert til å søke om en LEI på vegne av den juridiske enheten.

1.8.1. Bare de utpekte underskriverne kan signere brevet eller autorisasjonen i kraft av sine respektive identiteter. Søkeren er klar over at det er forbudt å utgi seg for å være en autorisert underskriver, noe som utgjør identitetssvindel.

1.9. Søkeren er klar over at de kan bli kontaktet for å fremskaffe ytterligere dokumenter. For eksempel kan LEI Register be om dokumenter som beviser registreringen av den juridiske enheten, dokumenter som viser hvem de autoriserte representantene for den juridiske enheten er, dokumenter som viser stiftelsesdatoen til den juridiske enheten, eller dokumenter som viser når endringer i juridiske enhetsdata ble utført.

1.10. Søkeren er klar over at dersom den juridiske enheten har et direkte og/eller overordnet morselskap som eier kontrollerende aksjer (typisk >50%) og konsoliderer regnskapet til underselskapet, er de pålagt å rapportere denne informasjonen (nivå 2). Dersom den juridiske enheten ikke har noen morselskaper eller ikke kan rapportere dem, vil det være nødvendig å angi en grunn for ikke å oppgi denne informasjonen (nivå 2) ved å velge unntak fra rapportering.

1.10.1. LEI Register kan kontakte søkeren for å vise ytterligere dokumenter som bekrefter konsolidering.

1.11. Søker er klar over at dersom den juridiske enheten er en internasjonal filial, er de pålagt å rapportere hovedkontorets LEI-kode. Hvis de ikke oppgir hovedkontorets LEI-kode, kan ikke LEI Register fortsette arbeidet med LEI-søknaden. Hovedkontorets LEI-nummer må ha status som ISSUED (UTSTEDT).

1.12. Søkeren er klar over at dersom den juridiske enheten er et fond, kan LEI Register be om informasjon om fondsforhold (fondsforvaltningsenhet, paraplyfond for et underfond og/eller hovedfond i et tilførselsfond).

1.12.1. LEI Register kan kontakte søkeren for å gi ytterligere dokumenter for å bekrefte fondsforholdet.

1.12.2. For å rapportere et forhold kreves det en LEI fra fondsforvaltningsenheten, paraplyfondet og hovedfondet.

1.13. LEI-koden vil bli utstedt så snart som mulig. I 90 % av tilfellene utstedes nye LEI-koder innen 1-3 timer. Validering av morsselskap- og fondsforholdsinformasjon kan ta opptil 48 timer. LEI-fornyelser og -overføringer kan ta opptil 7 dager. Hvis det oppstår problemer med validering av informasjonen, samt i noen sjeldne tilfeller, kan behandlingstiden være lengre enn vanlig.

1.14. Når prosessen er fullført, vil søkeren motta en bekreftelses-e-post med fakturaen til e-postadressen som ble oppgitt i LEI-søknaden.

1.15. Søkeren er klar over og godtar at når de har sendt inn søknaden og akseptert vilkårene, anses søknaden som endelig. Når LEI Register har mottatt overføringssøknaden kan den ikke trekkes tilbake. Når LEI Register har mottatt bekreftelse på betaling for en ny LEI, LEI-fornyelse, eller fornyelse- og overføringssøknad, kan den ikke trekkes tilbake. Hvis søkeren har gitt nok informasjon til å behandle LEI-søknaden, kan ikke prosessen stoppes og LEI vil bli utstedt.

1.16. Søkeren er klar over at i tilfelle de unnlater å gi all informasjonen de blir bedt om, inkludert alle punktene nevnt ovenfor, vil LEI Register og den relevante LOU-en ta rimelige steg for å fullføre LEI-søknaden. Dette kan føre til at morsselskapsdetaljene (nivå 2) angis som ikke-offentlige eller at fondsforholdsinformasjonen ikke publiseres. I tilfelle LEI ikke kan utstedes, fornyes og/eller overføres som et resultat av at søkeren ikke har gitt den forespurte informasjonen, er LEI Register og den relevante LOU-en ikke ansvarlige for eventuelle LEI-relaterte problemer.

1.17. Søkeren er klar over at når en LEI-kode er utstedt, vil LEI-en og den juridiske enhetens LEI-relaterte referanseinformasjon bli publisert på GLEIF og LEI Register sine nettsider. Når en LEI er utstedt, kan den ikke slettes eller overføres til en annen juridisk enhet.

1.18 LEI Register vil sende en e-post til den oppgitte e-postadressen 60 dager før en LEI må fornyes (dvs. 60 dager før den betalte utløpsdatoen).

2. Flerårige avtaler og automatiske fornyelser

2.1. For å gjøre det enklere for kundene tilbyr LEI Register muligheten til å forhåndsbetale fornyelsesgebyret for opptil 5 år.

2.1.2. Hvis kunden har kjøpt LEI-fornyelse for flere år, vil LEI Register dekke kostnaden for fornyelse for hele perioden.

2.1.3. Hvis kunden har bestilt en flerårig fornyelse av sin LEI (f.eks. en 5-årig LEI) fra LEI Register og i løpet av den forhåndsbetalte perioden overfører LEI-en til en annen tjenesteleverandør, kanselleres den flerårige kontrakten automatisk.

2.2 Selv om kunden har kjøpt fornyelse i flere år (2-5), vil LEI-informasjonen oppdateres årlig. Derfor er "neste fornyelsesdato" i GLEIF-databasen vanligvis tidspunktet for LEI-utstedelse/siste fornyelse + 365 dager, men aldri mer enn 425 dager i frem i tid.

2.3. En kunde kan velge automatisk fornyelse av sin LEI.

2.3.1. Hvis en kunde har valgt automatisk LEI-fornyelse, vil de bli belastet 60 dager før kontrakten utløper. Betalingen vil bli trukket fra samme konto som ble brukt ved den første betalingen.

2.3.2 Kunden vil bli varslet om den kommende automatiske fornyelsen på e-post. De vil ha en periode på fem dager til å sende inn endringer i LEI-informasjonen deres i tilfelle noe må oppdateres, eller for å avbryte den automatiske fornyelsen av LEI-en. Etter 5-dagersperioden starter LEI Register fornyelsesprosessen. Så snart fornyelsesprosessen er fullført, vil kundene få en e-postbekreftelse med fakturaen for fornyelsen. Når LEI-en har blitt fornyet, kan ikke fornyelsen omgjøres.

2.4. LEI Register har full rett til å fornye den juridiske enhetens LEI-kode og oppdatere referanseinformasjon i GLEIF-databasen gjennom den relevante LOU-en.

2.4.1. Dersom den juridiske enheten er registrert, har LEI Register og den aktuelle LOU-en rett til å oppdatere den juridiske enhetens referanseinformasjon basert på det aktuelle registeret.

2.4.2. Hvis den juridiske enhetens informasjon ikke kan verifiseres mot et register, vil LEI Register og den relevante LOU-en ta rimelige steg for å fornye LEI-en ved å bruke eksisterende informasjon. Dette kan inkludere å sette morsselskapsinformasjonen (nivå 2) til ikke-offentlig eller å ikke rapportere fondsforholdsinformasjonen.

2.4.3. Kunden samtykker i å varsle LEI Register dersom det har skjedd en endring i informasjon som ikke kan valideres fra offentlige registre, og å gi relevant oppdatert informasjon.

2.4.4. LEI Register kan kontakte kunden for å gi oppdatert informasjon og/eller dokumenter (f.eks. oppdaterte konsoliderte regnskaper, et rapporteringsunntak, et autorisasjonsbrev, autorisasjonsbevis eller annen informasjon).

2.4.5. Hvis kunden unnlater å gi den forespurte informasjonen og/eller dokumentene, kan ikke LEI-en fornyes. Hvis LEI ikke fornyes som et resultat av at kunden ikke har gitt den forespurte informasjonen, er LEI Register og den relevante LOU-en ikke ansvarlig for eventuelle LEI-relaterte tap. Hvis kunden ikke oppgir den forespurte informasjonen innen 60 dager, har LEI Register rett til å kansellere kontrakten.

3. Fast-track service

3.1. Fast-track-tjenesten er kun for nye LEI-kunder. Fast-track støtter juridiske enheter registrert hos Brønnøysundregisteret som ikke har eller rapporterer morsselskapsdata (nivå 2) eller informasjon om fondsforhold. Hvis kunden kvalifiserer for Fast-track, vil Fast-track-avmerkingboksen vises på siden for utsjekking.

3.2. Hvis avmerkingsboksen for Fast-track ikke vises på utsjekkingssiden, fant vi ikke samsvar mellom enhetens registreringsnummer og Brønnøysundregisteret, eller relasjonsinformasjon ble rapportert i søknaden. I dette tilfellet vil LEI-søknaden bli behandlet som en vanlig søknad.

3.3. LEI Register garanterer å gi en ny LEI på 3 timer for Fast-track-kunder.

3.4. LEI Register vil ta rimelige steg for å gi LEI innen den lovede tidsrammen.

4. LEI-sertifikat + LEI-merke

4.1. Et LEI-sertifikat + merke og en papirkopi av sertifikatet kan legges til bestillingen på betalingssiden, eller kjøpes separat etter at LEI-dataene er publisert på denne nettsiden. LEI-sertifikatet + merke og en papirkopi av sertifikatet kan kjøpes separat ved å søke etter LEI-koden under "LEI-sertifikat + LEI-merke" på denne nettsiden.

4.2. LEI Register sender papirkopien av sertifikatet innen 7 virkedager. Papireksemplaret vil bli sendt til den juridiske enhetens juridiske adresse.

4.3. LEI Register har rett til å ikke sende en ny papirkopi dersom kunden har oppgitt feil informasjon eller dersom kunden ikke aksepterer leveransen.

5. Gebyrer

5.1. Avgiftene for å bestille en ny LEI, overføre en LEI eller fornye en LEI finner du under "LEI-pris" på denne nettsiden. Kostnaden for en ny LEI-kode inkluderer den første registreringen av en LEI og den årlige fornyelsen av LEI for den valgte perioden. Kostnaden for å fornye en eksisterende LEI-kode inkluderer den årlige fornyelsen av LEI for den valgte perioden. Overføring av en LEI er gratis hvis det er nødvendig. De angitte kostnadene inkluderer gebyret til GLEIF. Prisene som vises er med 0% mva. Mva belastes ikke ved eksport av tjenester til juridiske enheter registrert utenfor EU.

5.2. Søker kan velge tilleggstjenester mot ekstra kostnad.

5.2.1. Å legge til informasjon om morselskap koster 100 kr per morselskap per år.

5.2.2. Validering av fondsdata koster 100 kr per år.

5.2.3. Hvis fast-track-tjenesten velges i kassen, vil et tilleggsgebyr på 300 kr påløpe.

5.2.4. Prisene for LEI-sertifikatet + merke og papirkopi av sertifikatet finner du under "LEI-sertifikat + LEI-merke" på denne nettsiden.

6. Angrerett

6.1 For å søke om refusjon, ta kontakt med [email protected]. Forespørsler om refusjon og kansellering kan også sendes til Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estland.

6.2 Refusjoner vil bli utstedt innen 7 dager. Vær oppmerksom på at refusjonstidene varierer fra bank til bank. Det kan ta opptil 30 dager før refusjonen kommer.

6.3. LEI Register har rett til å belaste et gebyr på 300 kr per refusjon.

6.4. Kunden har rett til å be om refusjon dersom de ikke oppfyller noen av betingelsene nevnt i punkt 6.5.

6.5. LEI Register har rett til å nekte refusjon hvis:

6.5.1. Søknaden er regnet som fullført.

6.5.2. Den automatiske fornyelsen av en LEI er fullført.

6.5.3. Kunden har bestilt en flerårig fornyelse av sin LEI (f.eks. en 5-årig LEI) og oppdager senere at de ikke trenger en aktiv LEI lenger.

6.5.4. Kunden overfører LEI-en til en annen tjenesteleverandør før slutten av deres forhåndsbetalte fornyelsesperiode.

6.5.5. Dager fra fornyelsesperioden til LEI går tapt, fordi kunden overfører og fornyer en LEI som administreres av en tjenesteleverandør som er forskjellig fra LEI Register og «neste fornyelsesdato» for LEI er mer enn 60 dager.

6.5.6. Dager fra fornyelsesperioden for en internasjonal filials LEI-kode går tapt fordi hovedkontorets LEI-kode har blitt satt til LAPSED (PAUSET) status og deretter har den internasjonale filialens LEI-kode blitt satt til LAPSED (PAUSET) status.

6.5.7. En LEI kan ikke utstedes, fornyes eller overføres som følge av at kunden ikke har gitt den nødvendige informasjonen i løpet av 60 dager. Informasjonen som kreves kan omfatte, men er ikke begrenset til:

  • Autorisasjonsbrev
  • bekreftelse på autorisasjon
  • dokumenter som viser hvem de autoriserte representantene for den juridiske enheten er
  • registreringsdokumenter
  • dokumenter som viser stiftelsesdatoen til den juridiske enheten
  • dokumenter som viser når endringer i juridiske enhetsinformasjon ble utført
  • dokumenter for å bekrefte konsolidering eller fondsforhold
  • LEI for hovedkontoret eller paraplyfondet
  • andre dokumenter/opplysninger knyttet til den juridiske enheten.

6.5.8. Etter å ha validert den oppgitte informasjonen om morselskap (nivå 2), blir det klart at minst ett av morselskapene ikke konsoliderer.

6.5.9. Kunden godtar ikke levering av papirkopi av LEI-sertifikatet eller hvis de har oppgitt feil informasjon.

6.6. Refusjonsperioden som beskrevet under GLEIF RA Governance Framework vil bli overholdt på riktig måte.

7. Gjeldende lov

7.1 Denne avtalen og enhver tvist eller ethvert krav (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår som følge av eller i forbindelse med den eller dens gjenstand eller dannelse skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales.

Endelige betingelser

Kunden er fullt ansvarlig for enhver aktivitet relatert til LEI-nummeret som er knyttet til den juridiske enheten de representerer. LEI Register er ikke ansvarlig på noen måte for mulige tap relatert til LEI-er.

LEI Register fungerer som en LEI-registreringsagent i kundens navn og samarbeider med de GLEIF-akkrediterte LOU-ene for å bestille, fornye, overføre og oppdatere LEI-er for sine kunder.

LEI Register forbeholder seg retten til å gjøre endringer i sine vilkår og betingelser når som helst. Et dokument som beskriver gjeldende vilkår og betingelser kan alltid finnes på LEI Register sin nettside: https://www.leikode.no