VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår og betingelser

1. For å søke om en LEI-kode, fyll inn søknadsskjemaet, send inn dataene dine og betal for tjenesten med kredittkort eller Paypal.
2. Søkeren er enig i at ved innsending av skjemaet godtar han / hun vilkårene og betingelsene for LEIRegister. Søkeren gir alle rettigheter til LEI Register for å søke om en LEI-kode på vegne av klienten. Søkeren bekrefter at han / hun har fullmakt til å søke om LEI på vegne av den juridiske enheten.
3. LEI-registret vil starte registreringsprosessen for LEI med en gang kunden har betalt.
4. LEI-koden vil bli utstedt så snart som mulig etter at betalingen er utført. I de fleste tilfeller vil LEI-koden utstedes innen 24 timer. I noen tilfeller kan det ta opp til en uke.
5. Hvis klienten ikke har levert tilstrekkelig data, vil LEIRegister kontakte kunden via e-post eller oppgitt telefonnummer.

6. Kjøpet regnes som endelig hvis dataene er sendt inn og pengene innbetalt.
7. LEI Register har rett til å nekte søknaden. Ved benektelse, refunderer LEI Register hele summen til kunden.
8. Gjeldende lov
Denne avtalen og enhver tvist eller krav (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår ut fra eller i forbindelse med det eller dens gjenstand eller formasjon, skal styres av og tolkes i samsvar med loven i England og Wales.
9. Jurisdiksjon
Hver part er uigjenkallelig enig i at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller krav (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen eller dens gjenstand eller opprettelse.

Priser og betalingsbetingelser:

1. Gjeldende priser vises på undersiden Prisliste.
2. LEI Register vil ikke belaste kunden for administrering av LEI-koden. Kunder belastes kun for søknad om LEI eller fornyelse av LEI-kode.
3. Vi aksepterer betaling med kredittkort og Paypal.
4. Betalinger vil bli akseptert i EUR.