Hvem trenger et LEI-nummer?

Hvem trenger et LEI-nummer? Juridiske enheter som engasjerer seg i finansielle transaksjoner og ønsker å handle i finansmarkeder, for eksempel kjøp av aksjer, obligasjoner eller andre eiendeler, krever LEI. Det er også mange krav (avhengig av jurisdiksjon) som nødvendiggjør anskaffelse av en LEI.

Mange ekstra restriksjoner har blitt gjennomført rundt om i verden siden LEI-programmet ble etablert. Som et resultat må mange enheter i en rekke bransjer nå søke om en LEI. Du kan finne mer informasjon om dette nedenfor. 

 

Hva er et LEI-nummer?

En LEI, eller Legal Entity Identifier, er en 20-sifret alfanumerisk kode som er unik for hver enhet. Dens oppgave er å tilby kontrollert identitet for juridiske enheter som foretak og organisasjoner, spesielt de i finanssektoren.

Målet er å gjøre beholdninger mer transparente og data om dem mer integrert og tilgjengelig. Som et resultat reduseres enhver økonomisk risiko forbundet med samhandling med slike selskaper rundt om i verden. Lær mer om hva en LEI er.


 Finansinstitusjoner som alltid krever LEI-nummer

Finansinstitusjoner, inkludert som meglerhus, banker, investerings- og forsikringsvirksomheter og kredittforeninger, er for tiden de eneste juridiske enhetene som alltid må ha en LEI. LEI-registeret er forpliktet til å hjelpe deg med LEI-registreringsprosedyren.

Enkeltpersoner er derimot ikke forpliktet til å ha et LEI-nummer for å handle på finansmarkedet. Som et resultat, hvis du ikke er et firma eller selskap, er det ikke krav om LEI på dette tidspunktet.


 Verdipapirforetak og deres kunder (EU)

Investeringsbedrifter og deres kunder er en annen type organisasjon som krever en LEI utelukkende innenfor EU. Dette er på grunn av MiFID II/MiFiR-lovene, som trådte i kraft i januar 2018.

Dette betyr at EU-myndighetene må nekte transaksjoner mellom verdipapirforetak og deres kunder med mindre begge parter har et LEI-nummer. Faktisk blir denne omstendigheten ofte referert til som “ingen LEI, ingen handel.” Hvis firmaet ditt faller inn under disse MiFID II/MiFiR-standardene, kan du søke om en LEI gjennom LEI Register 


Offentlige etater (USA)

Andre typer juridiske enheter, for eksempel flere amerikanske offentlige finansinstitusjoner, vil også kreve en LEI. Dette er blant annet fordi Office of Financial Research har gjort LEI obligatorisk.

Federal Reserve System (FED), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og National Association of Insurance Commissioners er eksempler på slike byråer (NAIC).


RTOs og ISOs 

Siden 2015 har det dessuten vært amerikanske statlige institusjoner utenfor finanssektoren som har krevd LEI-er. I virkeligheten krever Federal Energy Regulatory Commission (FERC) at alle RTO-er og ISO-er (Independent System Operators) har et LEI-nummer.


De som rammes av lov om finansiell åpenhet

Til slutt, selv om det ikke er tilfelle for øyeblikket, er det viktig å merke seg at nye enheter kan bli tvunget til å bruke LEIer i nær fremtid.

Grunnlaget for dette er Financial Transparency Act, en amerikansk Regtech Law. Noe som, hvis godkjent, vil tvinge ubegrenset tilgang til alle data innhentet av slike enheter. Målet er å gjøre slike transaksjoner og kapasiteten til å styre dem langt mer pålitelige.

LEI-er er den ideelle teknikken for å identifisere slike data. Som et resultat vil enhver enhet som jobber med reguleringsmyndighetene som er oppført her sannsynligvis trenge en LEI om kort tid.

Formålet med LEI-registeret er å hjelpe juridiske personer med å registrere sine LEIer på en enkel, sikker og kostnadseffektiv måte. Det er en enkel 2-minutters prosess gjort praktisk av oss.