Åpenhet i bedrifter: Hvordan skape et tillitsfullt miljø

Hva er egentlig åpenhet i bedriften? Enkelt sagt, kan bedriftens åpenhet defineres som handlingen av å være åpen og ærlig overfor alle interessenter – ansatte, kunder, leverandører og allmennheten. I denne artikkelen skal vi se på hva åpenhet betyr for bedriftsledere og hvordan de kan skape tillit til organisasjonene sine.


Hva er viktigheten av åpenhet i bedrifter?

Åpenhet kan gi en rekke fordeler for en bedrift, inkludert økt tillit, lojalitet og forbedret bunnlinje. Det er mer sannsynlig at kunder ønsker å drive forretninger med et selskap de føler de kan stole på.

Ansatte som føler seg verdsatt og satt pris på har høyere engasjement og har mindre sannsynlighet for å forlate selskapet.

Samlet sett vil bedriftens åpenhet øke de ansattes moral og engasjement, samt personalomsetningen (employee retention). Det fremmer også investeringer ved å vise åpenhet og stabilitet. Å ta objektiv tilbakemeldinger i betraktning forbedrer prosedyrer og fører dermed til bedre resultater. 


Hva er det motsatte av åpenhet på arbeidsplassen?

En bedrift som ikke verdsetter åpenhet, utvikler en skjult kultur.

Et selskaps ledelse er nært knyttet til dens kultur for åpenhet. Selvtilfredshet kan imidlertid spille en lignende rolle. Hvis et selskap ikke kan tilpasse nye ideer og overvinne “slik har vi alltid gjort det”-mentaliteten, vil det til slutt bli en skjult-kultur.


Hvordan bruker bedrifter åpenhet?

Deling av innhold bak kulissene

Å vise kundene dine ekstra innhold bak kulissene om bedriften din er en metode for å utøve åpenhet med dem. Dette kan oppnås gjennom sosiale medier, nyhetsbrev eller bloggartikler. Å dele kunnskap kan ha en gunstig innflytelse og øke kundenes tillit.

Hvis du ønsker å fremme bedriftens verdier og bedriftskultur til et større publikum, er åpen deling en fantastisk idé; dette vil hjelpe dem til å føle seg mer involvert og knyttet til bedriften din.

Åpen kommunikasjon

Tydelig kommunikasjon er et annet element i bedriftens åpenhet. Det spiller ingen rolle om du kommuniserer med ansatte, leverandører, interessenter eller kunder.

Ledelsens evne til å dele informasjon og ideer på en klar måte vil reflektere i ytelse og økonomisk suksess.

Ansvarlighet

Å gjøre ansvarlighet til en av kjerneverdiene i bedriften vil også gi positive endringer. Dine ansatte kan finne en balanse mellom respekt og ansvar hvis du oppmuntrer til ansvarlighet på arbeidsplassen.

Bedrifter med åpenhet blomstrer når ansatte tar ansvar for sine handlinger. Dette lar folk lære av sine feil, fremmer tillit og viser andre at du kan stole på å fortelle sannheten uansett.


Hvordan opprettholder du åpenhet i bedriften?

Det er avgjørende å bevare åpenheten i bedriften ved å fortsette med åpen kommunikasjon og ærlighet, be om tilbakemeldinger og støtt åpenhet i hele organisasjonen.

Bedrifter med åpenhet utvikler ofte selskapets retningslinjer og prosedyrer for å sikre at virksomheten din forblir åpen. Å vedlikeholde åpenhet kan være vanskelig, men det er verdt det siden det kan bidra til å bygge tillit, skape lojalitet og forbedre kundenes syn på merket ditt.


Hva er noen eksempler på åpenhet i bedriften?

Åpenhet med ansatte

Et vellykket partnerskap krever god kommunikasjon. Dette inkluderer åpne, toveis samtaler mellom dine ansatte og ledere om ulike virksomhetsoperasjoner, interne prosesser og selskapets retning, samt hvordan det påvirker dem personlig – enten det betyr å gi tilbakemeldinger for forbedring eller bare være åpne nok slik at de kan holde tritt med alle aspekter av produktiviteten på arbeidsplassen.

Åpenhet på arbeidsplassen fremmer tillit og åpen kommunikasjon. Å styrke båndene mellom ansatte og deres arbeidsgivere forbedrer de ansattes ytelse og bidrar til å skape en arbeidskultur for samarbeid der enkeltpersoner blir motivert til å støtte hverandre og bedriftens virksomhet.

Åpenhet med kunder

Når det gjøres riktig, fører åpenhet med kundene til økt merkelojalitet. Når virksomheter er ærlige og transparente om sine feil og mangler, fremmer det tillit blant ansatte så vel som kunder som foretrekker å bruke pengene sine der i stedet for andre steder.

Skal du lykkes med kundene dine, må de kunne se hvordan og når bedriften reagerer på eventuell kritikk eller henvendelser – dette inkluderer å være åpen og ærlig om feil!

Når det gjøres riktig, fører åpenhet til flere fornøyde kunder, lojalitet og salgsinntekter.

Åpenhet med investorer og aksjonærer

For investorer er åpenhet representert i hvor enkelt de kan tilegne seg finansiell informasjon om en bedrift, for eksempel prisnivåer og reviderte økonomiske rapporter.

Investorer må ha tillit til organisasjonens evne til å frembringe nøyaktige, innsiktsfulle og uavhengig reviderte økonomiske rapporter.

Åpenhet med forsyningskjeden

Intern åpenhet med leverandører gjør at en bedrift kan holde et tett øye med innkjøpsprosessen. Uten å forstå hvor ressursene kommer fra eller hvordan de er produsert, kan bedrifter ikke være sikre på at det de kjøper er både etisk og økonomisk lønnsomt.

Bevisstheten om forsyningskjeden har økt betydelig de siste årene, noe som betyr at industrien nå blir inspisert av myndigheter, frivillige organisasjoner og forbrukere som er bekymret for etisk anskaffelse av arbeidskraft og materialer.


Hvordan fremmer LEI koder bedriftens åpenhet?

En Legal Entity Identifier (LEI) er en alfanumerisk kode på 20 tegn basert på ISO 17442.

I 2011 ble Global LEI System (GLEIS) utviklet av G20, som svar på den globale finanskrisen i 2008, med sikte på å unngå fremtidige globale sjokk av denne alvorlighetsgraden.

LEI koden er nå nødvendig for alle juridiske enheter for å bygge et mer åpent globalt finanssystem. En bedrifts LEI vil bli offentliggjort via en global database og vil inkludere informasjon om selskapets registrerte navn og handelsnavn, selskapstype, registrert adresse, registreringsnummer, morselskapsinformasjon og underordnet selskapsinformasjon.

Financial Stability Board (FSB) utpekte en ny ideell organisasjon, The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), for å føre tilsyn med G20-konseptet da det ble dannet. Stiftelsen utsteder ikke kodene selv, men delegerte myndighet til et nettverk av offentlige og kommersielle organisasjoner kjent som Local Operating Units (LOUs).

For å få en LEI kode, må du kontakte en LEI-registreringsagent.

Rollen til LEI Register er å gi deg verifiserbar informasjon om LEI koder, validere data og lette kommunikasjonen mellom LOUer. Vi forstår viktigheten av din tid og har jobbet hardt for å bli den raskeste og sikreste globale registreringstjenesteleverandøren.

REGISTER LEI NÅ