Global Business Identifier (GBI) – Trade Transformation Initiative 

Border Interagency Executive Council (BIEC) har utviklet et nytt Evaluative Proof of Concept (EPoC) som vil teste tre forskjellige enhetsidentifikatorer for å se hvilken kombinasjon som er best for unik identifisering: hovedrettslige enheter, deres eierskapsroller og spesifikke lokasjoner på tvers av global forsyning kjedefunksjoner. GBI EPoC har til hensikt å lanseres våren 2022 under The Automated Commercial Environment.

 

Hos Virtual Trade Week, så de besøkende en presentasjon der U.S. Customs and Border Protection (CBP) uttalte at det vil være mer enn 365 000 aktive importører i regnskapsåret 2020, samt 16 500 spesialmeglere. Til tross for at disse arkivarene er pålagt å sende inn et produsent-/avsenderidentitetsnummer for all import, hevdet CBP at MID mangler datakvaliteten, dybden og unikheten som kreves for pålitelig forsyningskjedeinnsikt. Dette problemet stammer fra det store volumet av forsendelser som ble håndtert av CBP, som inkluderte 28,5 millioner lastecontainere, 32,8 millioner importposter og 148 millioner forsendelser med mindre verdi med fly, pluss 94 millioner med lastebil i regnskapsåret 2020.


GBI foreslåtte løsninger

Legal Entity Identifier (LEI)

LEI er en 20-sifret, alfanumerisk identifikator med underliggende referansedata-elementer som er unike for en juridisk enhet.

Per 2022-04-13 har det vært utstedt 2.112.123 LEI-er over hele verden, og tallene vokser raskt.

Data Universal Numbering System (DUNS)

DUNS er en 9-sifret numerisk og ikke-indikativ identifikator som bruker et bibliotek med over 200 referansedata-elementer for å identifisere unike forretningsenheter.

Over 300 millioner DUNS har blitt distribuert over hele verden.

Global Location Number (GLN)

GLN er en 13-sifret numerisk identifikator med varierende sett med underliggende referansedata elementer som kan tilpasses plassering, funksjon og operasjoner.

Over 2 millioner selskaper bruker GS1-selskapsstandarder, og 100 millioner produkter har GS1-strekkoder.


GBI evaluerende konseptbevis

I følge CBP er den tverretatlige arbeidsgruppen allerede i gang med å utvikle et evalueringskonsept som vil teste de foreslåtte løsningene og identifisere den beste kombinasjonen av disse tre enhetsidentifikatorene som unikt identifiserer eierskap, spesifikke virksomheter og globale lokasjoner, samt forsyningskjederoller. og funksjoner. Frivillige testdeltakere vil bli pålagt å legge inn alle tre identitetene for produsenten/produsenten, selgeren og avsenderen (uavhengig av om de er eller ikke er samme enhet) ved å bruke det automatiserte meglergrensesnittet. Innsending av identifikatorer for distributøren, eksportøren og pakkeren vil fortsatt være valgfritt. Imidlertid vil MID fortsatt være påkrevd og akseptert parallelt inntil den fullstendige evalueringen av testen er fullført.

Testen vil omfatte 10 land: Fastlands-Kina, Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia, Frankrike, Mexico, Vietnam, Italia og Singapore.

Testen vil omfatte 6 produktkategorier: alkohol, medisinsk utstyr, personlige eiendeler, sjømat, leker og returnerte amerikanske varer.

Som et resultat er fagmedlemmer som driver forretning i en av de nevnte nasjonene og importerer et produkt i en av disse kategoriene kvalifisert til å delta.