LEI kode i KYC

Organisasjoner av alle størrelser som gjør forretninger med kunder, agenter eller konsulenter må sørge for at de vet hvem de har med å gjøre. Det er vanskelig å autentisere en bedriftsenhet, spesielt nå i nettalderen. Cyberkriminelle ønsker å etterligne virksomheter for å få tilgang til finansiering eller hvitvasking av penger. Dette setter også din bedrift i fare. LEI koder kan bidra til å løse dette problemet, men la oss først ta et skritt tilbake og se litt nøyere på KYC.


Hva er Know Your Customer (KYC)?

KYC er prosessen med å forstå hvem du gjør forretninger med og bestemme deres egnethet eller risiko for din bedrift. Kunder blir i økende grad pålagt å levere due diligence-informasjon til banker, forsikringsselskaper, kreditorer og andre (takket være den globale drivkraften innen KYC-regulering). KYC-reguleringer blir nå implementert i ideelle organisasjoner.

KYC involverer vanligvis:

 1. Kundeidentifikasjon gjennom innsamling av personopplysninger.
 2. Screening av data mot globale overvåkningslister.
 3. Bestemmelse av risiko for kunder for å begå hvitvasking, terrorfinansiering eller identitetstyveri.
 4. Oppretting og vurdering av kundeprofil.
 5. Overvåking av transaksjoner mot en kundes forventede atferdsprofil

KYC handler i hovedsak om risikostyring. Det handler også om å redusere økonomisk kriminalitet i markedet og å garantere at kommersielle transaksjoner på internett kan stole på. KYC-lovgivningen har blitt drevet frem av Anti-Money Laundering Regulation (AML).

Det refererer til Customer Due Diligence-sjekker eller (CDD) som finansielle tjenestefirmaer må:

 • sjekke identiteten til kunden,
 • bekrefte identiteten til kunden,
 • vurdere, og der det er hensiktsmessig innhente informasjon om, formålet og tiltenkt art av forretningsforholdet eller sporadiske transaksjoner

I følge den britiske regjeringens nettsted består identitetskontroll av 5 deler:

 • få bevis på den påståtte identiteten («styrke»)
 • sjekk at bevisene er ekte eller gyldige («gyldighet»)
 • sjekk den påståtte identiteten har eksistert over tid («aktivitet»)
 • sjekk om den påståtte identiteten har høy risiko for identitetssvindel («identitetssvindel»)
 • sjekk at identiteten tilhører personen som gjør krav på den (‘verifisering’

Men identitetsbekreftelse stopper ikke ved enkeltpersoner. Organisasjoner må også kontrollere identiteten til en virksomhet. Ifølge AML-regelverket betyr dette å sjekke:

 • navnet på bedriftsorganet
 • firmanummer eller registreringsnummer
 • registrert adresse
 • fullt navn på hver enkelt i styret.

Hvor kommer LEI koder inn?

KYC har eksistert lenge og mye forskning er blitt gjort for å forbedre prosessen på. For tiden:

 • 6/10 seniorselgere i bank bruker 1,5 dager i uken på å inngå avtaler med nye kunder.
 • 50% av finansinstitusjonene bruker i gjennomsnitt 4 identifikatorer i KYC-introduksjonen.
 • 57% av respondentene er enige i at påliteligheten til referansedata er en utfordring.
 • 55% av de spurte er enige i at ressurstilgangen til onboarding er en utfordring.
 • 55% av de spurte er enige i at lange prosesser innebærer en risiko for tap av virksomhet.
 • 61% av de spurte er enige i at digital teknologi vil komplisere prosessen ytterligere.

Byrden strekker seg utover onboarding-stadiet, ettersom firmaer må holde kundedata oppdatert gjennom regelmessig verifisering av bedriftsfakta og endringer i eierskapsordninger. Hva om alt dette kunne oppnås ved hjelp av et åpent system? Hva om du kun hadde trengt å se på ett sted for å bekrefte all klientinformasjonen som kreves for onboarding?

Og det er her LEI koder kommer inn.

Å bruke LEI koder for hver kundetransaksjon kan spare tid, øke åpenheten og effektivisere onboarding. Dette skyldes det faktum at LEI kode-databasen er åpen og oppdatert, og den inneholder all informasjon som kreves for å identifisere en organisasjon.

Finansinstitusjoner kan gå fra å verifisere flere data til å verifisere én enkelt data for en bedrift, LEI koden. I følge en McKinsey-rapport kan banknæringen spare mellom 2-4 milliarder USD på klientintroduksjon; vi har diskutert denne rapporten i større dybde her.


Hvordan forbedre KYC med en LEI kode

Ifølge UK Finance, i 2018

“De avanserte sikkerhetstiltakene og teknologiene som finansnæringen investerer i, for å beskytte kunder, har forhindret mer enn £1,6 milliarder i ulovlig svindel. Til tross for dette tok har kriminelle skaffet seg 1,2 milliarder pund i 2018 gjennom svindel og bedrageri.”

Med et så forbløffende høyt tall er det ingen overraskelse at finansinstitusjoner og andre organisasjoner leter etter nye måter å spare penger på. Prosesser må endres for nettbaserte arbeidsflyter, og eKYC, som er kun online, må være sikker og pålitelig.

LEI koder utvides raskt, og de fleste handelsorganisasjoner er nå pålagt å ha en; og de er rimelige å få tak i, så det er ingen hindring for å tilpasse dette. Du kan kreve at kundene har en LEI kode, kontrollert av en upartisk lokal driftsenhet styrt av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Når dataene er i LEI kode-databasen, kan du konfigurere systemene dine for å sjekke referansedataene i databasen, noe som sparer deg for tid og penger i forhold til manuell verifisering og validering.

I eksemplet med en søknad om bedriftslån. eKYC kunne sjekke og verifisere en virksomhet med en LEI kode på få minutter, og et lån kan gis med liten eller ingen problemer for kunden

Vil du vite mer om LEI koder? Klikk her.