Hva er et moderselskap og hvordan fungerer det?

Et moderselskap er en virksomhet som eier en annen virksomhet. Moderselskap kan være ansvarlig for daglig drift i deres datterselskap, eller gi økonomisk og ledelsesstøtte. Moderselskaper er ofte større enn sine datterselskaper og spiller en stor rolle i den overordnede driften av virksomheten.

Hvordan fungerer moderselskaper? 

Et moderselskap er et enkelt firma som har kontrollerende interesse i en annen virksomhet/firma. Moderselskaper dannes når de deler opp virksomheten etter oppretter et datterselskaper, eller gjennom et oppkjøp eller fusjon.

Moderselskaper har ofte kontrollerende ansvar som gir dem muligheten til å ta beslutninger om datterselskapets drift. Moderselskapet kan også foreta økonomisk støtte til deres datterselskap. Moderselskaper har vanligvis større finansielle resurser enn datterselskapene, noe som lar de ta mer risiko. Datterselskap er ofte mindre risikable investeringer enn andre typer investeringer på grunn av at de er støttet av moderselskapet.


Eierskapsstruktur – majoritet og minoritet

Moderselskap har vanligvis to typer eierskap: majoritet og minoritet. Majoritetseierskap betyr at moderselskapet eier mer en 50% av datterselskapet. Minoritetseierskap betyr at moderselskapet eier mindre en 50% av datterselskapet. Dette gir ikke moderselskapet kontroll over datterselskapet. 


Hvorfor bli et moderselskap?

Det er mange fordeler med å bli et moderselskap. For det første kan det hjelpe bedriften med å holde seg konkurranse dyktige og relevante i et stadig endrende marked. Ved å dele din kunnskap og gi støtte til mindre bedrifter kan bedriftseiere bygge sterkere partnerskap med sine like menn og opprettholde en lederrolle i bransjen.

Ofte vil moderselskaper ha stor nytte av å samarbeide med andre virksomheter – enten ved å lansere joint ventures eller utvikle nye produkter sammen – og gi dem tilgang til verdifulle eiendeler, markedsinnsikt og kundebaser som de ellers ville slitt med å nå på egenhånd.

 


Moderselskapshierarki

Et moderselskaps eierstruktur blir referert til som dets moderselskapshierarki. Hoved bedriften er øverst i hierarkiet, etterfulgt av datterselskapene. Datterselskapene deles deretter inn i divisjoner, hver med sitt eget sett med produkter eller tjenester. Morvirksomheten eier aksjer i datterselskapene og har stemmerett i disse.

Moderselskapet har også rett til å utpeke styremedlemmer og ledende ansatte i datterselskaper.

Hierarkiet er betydelig fordi det lar morvirksomheten kontrollere datterselskapene og sikre at de drives i samsvar med moderselskapets mål og mål. Moderselskapshierarkiet tillater også moderselskapet å sikre sin investering i datterselskaper.

Et moderselskaps forhold til datterselskapet kan være vanskelig. I noen situasjoner kan moderselskapet være fullstendig ansvarlig for datterselskapets aktiviteter. Dette blir referert til som “gjennomboring av bedriftens slør.” Når en domstol holder et moderselskap ansvarlig for aktivitetene til datterselskapet, er dette kjent som å gjennombore bedriftens slør. Dette skjer vanligvis når datterselskapet ikke er en separat juridisk enhet fra moderselskapet, eller når moderselskapet ikke fulgte de riktige prosessene for å etablere datterselskapet. 


Eksempel på et moderselskap

General Electric er ett eksempel på et moderselskap, med eiendeler i en rekke bransjer, inkludert elektrisitet, apparater og helsetjenester. General Electric er i stand til å opprettholde et høyt nivå av kontroll over sin virksomhet og strategiske retning ved å administrere disse mange selskapene.

Andre store eksempler på moderselskaper inkluderer Boeing, Apple og Amazon. Slike selskaper blir ofte referert til som “konglomerat” på grunn av deres mangfoldige produkttilbud og globale rekkevidde.

Selv om det å ha en morbedrift har mange fordeler når det gjelder ressurser og muligheter, har det også visse ulemper. For eksempel kan moderselskapets prioriteringer være uforenlige med datterselskapenes. Samlet sett er moderselskapets funksjon kritisk i dagens svært konkurranseutsatte globale marked.


LEI Moderselskaper

LEI initiativet ble lansert som svar på den globale finanskrisen i 2008, med mål om å forhindre lignende globale økonomiske sjokk i fremtiden. LEI-koden er nå nødvendig for juridiske organisasjoner som opererer i dagens finansielle system for å øke åpenheten i de globale finansmarkedene.

LEI Register til et selskap vil inneholde offentlig informasjon som er tilgjengelig via en global database. Denne databasen vil også inneholde informasjon om “Hvem eier hvem” (definert som nivå 2-data). I følge Regulatory Oversight Committee (ROC), må enheter som fornyer eller anskaffer en LEI nå rapportere sitt “ ultimate regnskapskonsoliderende moderselskap “, definert som den juridiske enheten på høyeste nivå som utarbeider konsoliderte regnskaper, så vel som deres “direkte regnskapskonsoliderende overordnede”. I alle disse omstendighetene identifiseres moderselskapet basert på den regnskapsmessige definisjonen av konsolidering som gjelder for dette moderselskapet.

Konsolidering kombinerer moderselskapets eiendeler, forpliktelser og resultater med alle dets datterselskaper.

Informasjonen som samles, er publisert i Global LEI System og dermed åpent tilgjengelig for offentlige myndigheter og markedsaktører. For øyeblikket vil det globale LEI-systemet kun samle inn forholds data som kan offentliggjøres innenfor gjeldende juridiske rammeverk.


Fortsatt usikker på om du trenger å rapportere ditt moderselskap?

Hvis du fortsatt har problemer med om du må rapportere overordnede enheter eller er usikker på din endelige regnskapskonsolideringsforelder, vennligst kontakt vår kundeservice.

LEI Register har aktiv kundeservice 7 dager i uken på lokale språk i mer enn 35 land.

REGISTER DIN LEI NÅ