ISO 17442 – Standard for LEI-kodestruktur

International Organization for Standardization (ISO) er en global, uavhengig, ikke-statlig standardutviklingsorganisasjon, sammensatt av representanter fra medlemslandenes nasjonale standardiseringsorganisasjoner. Disse standardene er formler for å gjøre noe – de kan handle om å lage produkter, administrere prosesser eller levere tjenester – som dekker et stort spekter av aktiviteter.

ISO 17442: LEI-kode struktur

Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) er designet for å identifisere deltakere i finansielle transaksjoner på en unik og utvetydig måte.

ISO 17442-standarden beskriver de viktigste aspektene ved identifikasjon som et sett med kvaliteter eller juridiske enheters referansedata. Legal Entity Identifier (LEI)-koden er nøytral, uten innebygd intelligens eller landskoder som kan komplisere ting for oss brukere.

LEI er designet for automatisert behandling. Når det er egnet, kan det også brukes i annen medieutveksling.

De fire nøkkelprinsippene som understreker LEI er:

1. Det er en global standard.
2. En enkelt, unik identifikator vil bli tildelt hver juridisk enhet.
3. Det støttes av høy datakvalitet.
4. Det er et offentlig gode, gratis tilgjengelig for alle.

Når en juridisk enhet skaffer seg en LEI, vil den bli publisert sammen med relevante LEI-referansedata. Dette betyr at hele LEI-populasjonens data er offentlig tilgjengelig for uhindret bruk av enhver interessert part til enhver tid.


ISO 17442 standard – referansedata

ISO 17442-standarden spesifiserer minimumsreferansedata, som må oppgis for hver LEI:

  • Det offisielle navnet på den juridiske enheten, slik det er registrert i de offisielle registrene.
  • Den registrerte adressen til den juridiske enheten.
  • Dannelseslandet.
  • Kodene for representasjon av navn på land og deres underavdelinger.
  • Datoen for første LEI-oppdrag; datoen for siste oppdatering av LEI-informasjonen; og utløpsdatoen (hvis aktuelt).

LEI-kode format

LEI er alltid en unik 20-sifret alfanumerisk kode som følger mønsteret som er skissert nedenfor.

 

Tegn 1-4

De fire første sifrene representerer Local Operating Unit (LOU), som vist i LEI-kodeeksemplet. Dette spesifiserer kilden som LEI-koden ble hentet fra.

Tegn 5-6

De neste to tallene er LEI-reserverte sifre. De er alltid null i ethvert LEI-nummerformat.

Tegn 7-18

Entity Identifier-delen av LEI-nummeret er unikt for hver enkel juridisk enhet. Enhver registrert forhandler i den globale databasen kan identifiseres ved hjelp av den alfanumeriske delen.

Tegn 19-20

De siste to sifrene brukes til å avgjøre om LEI-nummeret samsvarer med ISO 17442-standarden, som vist i eksempelet ovenfor.